Share on Twitter Share on Facebook

Partea a doa a învățăturilor lui Neagoe voievodul Basarab, domnul Țării Muntenești, care au învățat pre fiiu-său Theodosie, așijderea și pre alți carii vor fi în urma lui de Dumnezeu unăi, încorunați domni și biruitori țării aceștiia, pentru multe și bogate lucruri cari sunt domnilor folositoare de sufletu și vrœdnice de cinstea și pohvala domniei, așijderea și pre toți boiarii săi pre cei mari și pre cei mici