Share on Twitter Share on Facebook

Hronicul româno-moldo-vlahilor

Întăi pre limba Lătiniască izvodit, iară acum pre limba Româniască scos cu truda și ostenința lui

DIMITRIE CANTEMIR

Voievodul și de moșie domn a Moldovii și a Svintei Rossieștii Împărății Kniadz

În Sanct Petersburg
annul [7225] 1717