Un adevăr pravoslavnic De la Luca Elefterescu citire:

Gazeta poporului, an I, 1895, nr. 236, 19 noiembrie/1 decembrie, p. 1. Nesemnat.

Pravoslavnicii adevărați, cînd au pe cineva bolnav în casă, pe care nu-l mai tămăduie nici un leac, aleargă la ajutorul maslului – maslul, cînd e bolnavul beteag la corp, iar moliftele marelui Vasile, cînd e beteag la cap.

Un adevărat pravoslavnic – și-l fericim pentru aceasta – este fostul prefect de Prahova, d. Luca Elefterescu, care în loc să reclame la Carvasara, după obiceiul boieresc, cînd are parapom asupra stăpînirii, reclamă la Î. Prea Sfinția Sa Ghenadie, Mitropolit al Ungrovlahiei, Exarh al plaiurilor și Primat al României, pă cum că:

Toți protopopii, toți popii, toți diaconii, toți clisiarhii, toți paraclisierii, toți lumînărarii, toți dricarii, s-au lepădatără de credința boierească și vor să voteze cu liberalii.

Anaftema să fie, și rași și tunși, și răspopiți, și încă odată anaftema toți aceia (sic).

Iar Înalt Prea Sfinția Sa strașnic ordin să dea la sfînta Episcopie de Argeș ca să ridice moaștele sfintei Filofteia, făcătoarea de minuni, ca împreună cu moaștele sfîntului Dumitru Basarabov și cu alte icoane făcătoare ele același fel de alegeri, în grab să se trimeată la Ploiești, pentru ușurarea alegerii lui Filipache Corlătescu și a lui conu Iorgu Cantacuzino.

În numele Tatălui și al Fiului și al sfîntului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.

Amin.

Share on Twitter Share on Facebook