Share on Twitter Share on Facebook

[Ce-adânc vuiește după ploaie]

Ce-adânc vuiește după ploaie

Mâhnitul codru! Din apus

O rază scapără vioaie —

Un vultur stă de pază sus.

Iar peste vulturul prădalnic

Un curcubeu planează-n nori —

Arc de triumf imens și falnic

Înfipt de cei nemuritori.

Și e menit sub el să zboare

Un crai cum nici în basme nu-i,

Și flori și zâne-n așteptare

Se roagă pentru viața lui.

Dar vajnicul monarh nu vine

Și codrul freamătă din greu —

De-ai fi alăturea de mine

Iubito, regele-aș fi eu!...

Publicată pentru prima oară de către Gh. Cardaș în 1973