Share on Twitter Share on Facebook

PERSONAJELE

PITARUL ENACHI DAMIAN

IORGU, nepotul lui Damian

SULGERUL GÂNGU

COMISUL AGAMEMNON

KIULAFOGLU

ZOIȚA, femeia lui Kiulafoglu

GAHIȚA ROSMARINOVICI

Baron von KLEINE SCHWABE

IȚIC, zaraf

UN PRIETEN

IFTIMI, fecior al lui Damian

MUZICANȚI, ȘARLATANI,

SLUJITORI, PRIETENI,

SĂTENI, LĂUTARI

DAMIAN, de 55 ani, poartă haine largi: antereu, brâu, blană și căciulă brumărie.

Scenele pe petrec în Moldova.

Actul I se petrece la moșia pitarului Enachi Damian.

GÂNGU, de 50 ani, poartă asemene costum ca pitarul Damian.

PRIETENII, de deosebite vârste, sunt îmbrăcați ca boierii provinciali.

KIULAFOGLU, de 45 ani, poartă ochelari, cravată albă, jiletcă galbenă, surtuc lung și fes roșu mare pe cap.

ZOIȚA, de 22 ani, este simplu îmbrăcată.

GAHIȚA ROSMARINOVICI, de 40 ani, poartă toaletă pretențioasă și ridicolă: beretă cu pene, rochie umflată de culoare vie și evantai. Umerele și brațele ei sunt goale, obrazul dres cu roșu și împestrițat cu benghiuri.

KLEINE SCHWABE e un neamț sărac, de 35 de ani.