Deșteptarea României

Voi ce stați în adormire, voi ce stați în nemișcare,

N-auziți prin somnul vostru acel glas triumfător,

Ce s-nalță pân' la ceruri din a lumei deșteptare,

Ca o lungă salutare

Cătr-un falnic viitor?

Nu simțiti inima voastră că tresare și se bate?

Nu simțiți peptul vostru un dor sfânt și românesc

La cel glas de înviere, la cel glas de libertate

Ce pătrunde și răzbate

Orice suflet omenesc?

Iată! lumea se deșteaptă din adânca-i letargie!

Ea pășește cu pas mare cătr-un țel de mult dorit.

Ah! treziți-vă ca dânsa, frații mei de Românie!

Sculați toți cu bărbăție,

Ziua vieței a sosit!

Libertatea-n fața lumei a aprins un mândru soare,

Ș-acum neamurile toate cătră dânsul ațintesc

Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mântuitoare

Se cerc vesel ca să zboare

Cătră soarele ceresc!

Numai tu, popor române, să zaci vecinic în orbire?

Numai tu să fii nevrednic de-acest timp reformator?

Numai tu să nu iei parte la obșteasca înfrățire,

La obșteasca fericire,

La obștescul viitor?

Până când să creadă lumea, o! copii de Românie!

C-orice dor de libertate a perit, s-a stins din voi?

Până cind să ne tot plece cruda, oarba tiranie

Și la caru-i de trufie

Să ne-njuge ea pe noi?

Până când în țara noastră tot străinul să domnească?

Nu sunteți sătui de rele, n-ați avut destui stăpâni?

La arme, viteji, la arme! faceți lumea să privească

Pe câmpia românească

Cete mândre de români!

Sculați, frați de-același nume, iată timpul de frăție!

Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpați

Aruncați brațele voastre cu-o puternică mândrie

Și de-acum pe vecinicie

Cu toți mâinile vă dați!

Hai, copii de-același sânge! hai cu toți într-o unire

Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobândim.

Pas, români! lumea ne vede ... Pentru-a Patriei iubire,

Pentru-a mamei desrobire

Viața noastră să jertfim!

Fericit acel ce calcă tirania sub picioare!

Care vede-n a lui țară libertatea renviind,

Fericit, măreț acela care sub un falnic soare

Pentru patria sa moare,

Nemurire moștenind.

Share on Twitter Share on Facebook