Biblia necunoscută

Anon

Apocrife şi pseudo-epigrafe iudeo-creştine

Traducere din limba engleză de Pompiliju Sfera

după

„The Lost books of Bible” şi „The forgotten books of Eden” publicată de World Bible Publishers Inc. 1926, 1927.

Share on Twitter Share on Facebook