Al-‘Adivât

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[100:1] Pe cei ce galopează sforăitori,

[100:2] cei ce scapără scântei,

[100:3] cei ce se năpustesc odată cu zorii,

[100:4] cei ce stârnesc colbul,

[100:5] cei ce pătrund în mijlocul gloatei!

[100:6] Da, omul este nerecunoscător faţă de Domnul său:

[100:7] Şi el însuşi mărturiseşte aceasta,

[100:8] însă aprigă-l este dragostea pentru bunul lumesc.

[100:9] Nu ştie el oare că atunci când mormintele-şi vor arunca afară lăuntrurile,

[100:10] iar ceea ce este în piepturi va fi scos la iveală,

[100:11] în Ziua aceea, Domnul lor, va avea deplina lor ştiinţă?

Share on Twitter Share on Facebook