Al-Falaq

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[113:1] Spune:”Izbăvire caut la Domnul zorilor

[113:2] de răul a ceea ce a creat,

[113:3] de răul beznei când se lasă,

[113:4] de răul celor care suflă peste noduri,

[113:5] de răul pizmaşului când pizmuieşte!”

Share on Twitter Share on Facebook