Al-Fâtihah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[1:1] În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[1:2] Slavă lui Dumnezeu, Domnul lumilor,

[1:3] Milosul, Milostivul,

[1:4] Stăpânul Zilei Judecăţii!

[1:5] Ţie ne închinăm, Ţie îţi cerem ajutorul.

[1:6] Călăuzeşte-ne pe Calea cea Dreaptă,

[1:7] calea celor binecuvântaţi de Tine şi nu a celor care Te-au supărat şi nici a celor rătăciţi.

Share on Twitter Share on Facebook