Al-Hijr

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[15:1] Alif. Lam. Ra. Acestea sunt versetele Cărţii şi ale unui Coran desluşit!

[15:2] S-ar putea ca cei care tăgăduiesc să dorească să fie supuşi!

[15:3] Lasă-l să mănânce şi să se bucure o vreme. Nădejdea le face plăcere, însă curând vor afla!

[15:4] Noi nu am nimicit nici o cetate fără ca ea să nu fi avut o carte cunoscută.

[15:5] Nici o adunare nu o ia înaintea sorocului ei, însă nu-l poate nici întârzia.

[15:6] Ei spuneau: “O, tu cel asupra căruia s-a pogorât amintirea, tu eşti un îndrăcit!”

[15:7] De ce, dacă spui adevărul, nu ai venit la noi cu îngerii?

[15:8] Noi nu pogorâm îngerii decât întru Adevăr, aşa că nu vor avea mult de aşteptat.

[15:9] Noi am pogorât amintirea şi asupra ei veghem.

[15:10] Noi am mai trimis şi înaintea ta (profeţi) printre obştile celor dintâi.

[15:11] Nici un trimis nu a venit însă la ei, fără ca ei să nu-l batjocorească.

[15:12] Şi astfel îi tăiem cale în inimile nelegiuiţilor.

[15:13] Ei nu cred în El, în ciuda obiceiului celor dintâi.

[15:14] Chiar de le-am fi deschis o poartă a cerului şi ei ar fi putut urca,

[15:15] tot ar fi spus: “Privirile ne sunt ameţite ori suntem nişte oameni vrăjiţi.”

[15:16] Noi am pus zodii pe cer şi l-am împodobit pentru cei care îl privesc

[15:17] şi îl păzim de orice diavol, bun de bătut cu pietre,

[15:18] afară de cel care ascultă pe furiş şi pe care o flacără strălucitoare îl urmăreşte.

[15:19] Pământul, Noi l-am întins, am aruncat pe el munţii şi am făcut să crească pe el totul cu cumpătare.

[15:20] Noi v-am făcut hrană vouă, precum şi celui pe care voi nu-l hrăniţi.

[15:21] Din orice lucru la Noi se află grămezi, însă îl facem să coboare după o măsură cunoscută.

[15:22] Noi am trimis vânturile cu nori grei şi am trimis din cer apă cu care vă adăpăm şi pe care voi nu aveţi putinţa s-o păstraţi.

[15:23] Noi suntem Cei care dăruiesc viaţa şi moartea şi Noi suntem Moştenitorii!

[15:24] Noi îi cunoaştem pe întâii veniţi dintre voi şi îi cunoaştem şi pe cei de pe urmă.

[15:25] Domnul tău este Cel ce îi va strânge pe toţi. El este Înţelept, Ştiutor.

[15:26] Noi am creat omul din lut, dintr-un glod uşor de frământat,

[15:27] iar pe djinii i-am creat, mai înainte, din focul Simumului.

[15:28] Când Domnul tău spuse îngerilor: “Eu voi crea un om din lut, dintr-un glod uşor de frământat,

[15:29] după ce îi voi desăvârşi chipul şi voi sufla în el din Duhul Meu, prosternaţi-vă înaintea lui.

[15:30] Toţi îngerii, laolaltă, se prosternară,

[15:31] afară de Iblis care a refuzat să fie cu cei care se prosternează!

[15:32] Dumnezeu spuse: “O, Iblis! Tu de ce nu eşti printre cei care se prosternează?”

[15:33] El spuse: “Nu am să mă prosternez înaintea unui om pe care tu l-ai creat din lut, dintr-un glod uşor de frământat.”

[15:34] Dumnezeu spuse: “Ieşi de aici! Să fii bătut cu pietre!

[15:35] Fie blestemul asupra ta până în Ziua Judecăţii!”

[15:36] El spuse: “Domnul meu! Dă-mi un răgaz până în Ziua în care oamenii vor fi înviaţi.”

[15:37] Dumnezeu spuse: “Ai acest răgaz

[15:38] până în ziua timpului cunoscut (de Noi).”

[15:39] El spuse: “Domnul meu! Pentru că Tu m-ai dus în greşeală, eu le voi arăta răul pe pământ sub înfăţişări înşelătoare şi pe toţi îi voi duce în greşeală,

[15:40] afară de robii Tăi curaţi.”

[15:41] El spuse: “Aceasta este pentru mine o cale dreaptă:

[15:42] Tu nu ai nici o împuternicire asupra robilor Mei, în afara celui care te va urma dintre cei aflaţi în greşeală.”

[15:43] Gheena va fi locul lor de întâlnire, al tuturor.

[15:44] Ea are şapte porţi. Înaintea fiecărei porţi va fi o parte din ei,

[15:45] iar cei temători vor fi în grădini, lângă izvoare.

[15:46] “Intraţi în ele, în pace şi tihnă!”

[15:47] Noi le vom smulge orice ură din inimile lor. Şi aşa vor fi ca fraţii aşezaţi pe paturi faţă în faţă.

[15:48] Nici o osteneală nu-l va atinge şi niciodată nu vor fi de-acolo izgoniţi.

[15:49] Dă-le de ştire robilor Mei că Eu sunt Iertătorul, Milostivul,

[15:50] şi osânda Mea este osânda cea dureroasă!

[15:51] Dă-le de ştire despre oaspeţii lui Abraham!

[15:52] Ei spuseră intrând la el: “Pace!” El spuse: “Ne este frică de voi!”

[15:53] Ei spuseră: “Să nu-ţi fie frică! Noi îţi vestim un fecior înţelept.”

[15:54] El spuse: “Ce să-mi vestiţi, acum când bătrâneţea m-a atins? Ce-mi vestiţi?”

[15:55] Ei spuseră: “Noi îţi vestim doar adevărul. Nu fi dintre cei lipsiţi de nădejde!”

[15:56] El spuse: “Cine nu nădăjduieşte la milostivenia Domnului său, dacă nu cei rătăciţi?”

[15:57] Apoi el spuse din nou: “O, voi trimişilor! Care este treaba voastră?”

[15:58] “Noi am fost trimişi la un popor nelegiuit,

[15:59] însă nu şi la casa lui Lot, căci Noi îi vom mântui pe toţi

[15:60] afară de femeia sa.” Noi am hotărât ca ea să fie printre cei rămaşi în urmă.

[15:61] Când trimişii veniră la casa lui Lot,

[15:62] acesta spuse: “Voi sunteţi nerecunoscători.”

[15:63] Ei spuseră: “Nu! Am venit la tine aducând ceea de care ei se îndoiesc,

[15:64] am venit la tine cu Adevărul şi suntem sinceri!

[15:65] Pleacă de cu noapte cu ai tăi! Mergi în spatele lor şi nimeni dintre voi să nu se uite înapoi! Mergeţi unde vi se porunceşte!”

[15:66] Aşa am hotărât pentru a vă mântui, căci mâine dimineaţă aceştia vor fi retezaţi.

[15:67] Locuitorii cetăţii veniră să ceară veşti.

[15:68] Lot le spuse: “Aceştia sunt oaspeţii mei. Nu mă faceţi de ruşine!

[15:69] Temeţi-vă de Dumnezeu şi nu mă acoperiţi de ruşine!”

[15:70] Ei spuseră: “Nu ţi-am oprit să te ocupi de lumi?”

[15:71] El spuse: “Dacă vreţi s-o faceţi, iată-le pe fetele mele!”

[15:72] Pe viaţa ta! În beţia lor umblau ca orbii!

[15:73] Strigătul îi luă la răsăritul soarelui.

[15:74] Noi am întors-o cu josul în sus şi am trimis asupra ei o ploaie cu pietre din Iad.

[15:75] Întru aceasta sunt semne pentru cei scrutători,

[15:76] căci ele sunt pe un drum statornic.

[15:77] Întru aceasta este un semn pentru credincioşi!

[15:78] Locuitorii din Al-Aika au fost nedrepţi

[15:79] şi Noi ne-am răzbunat, atunci, pe ei. Aceste două cetăţi sunt o pildă de netăgăduit.

[15:80] Locuitorii din Al-Hijr i-au socotit pe profeţi mincinoşi.

[15:81] Noi le-am adus semnele Noastre, însă ei le-au fost potrivnici.

[15:82] Pe când scobeau, în tihnă, locuinţe în munţi,

[15:83] strigătul i-a luat în zori.

[15:84] Ceea ce agonisiseră nu le-a slujit la nimic.

[15:85] Noi nu am creat decât întru adevăr cerurile, pământul şi ceea ce se află între ele. Ceasul va veni curând. Iartă cu iertăciune frumoasă!

[15:86] Domnul tău este Creatorul neostoit, Ştiutorul.

[15:87] Noi ţi-am dăruit şapte versete care se repetă, precum şi Coranul cel Mare.

[15:88] Nu pune ochii pe ce le-am dăruit unora dintre ei pentru o bucurie vremelnică şi nu te mâhni din pricina lor. Aripa ta coboar-o asupra credincioşilor.

[15:89] Spune: “Eu sunt un predicator cu vorbă limpede.”

[15:90] Noi am trimis osânda asupra celor care s-au despărţit

[15:91] şi au făcut Coranul bucăţi.

[15:92] Pe Domnul tău! Nu-l întreba pe toţi

[15:93] de aceea ce-au făptuit.

[15:94] Dă glas la ceea ce ţi s-a poruncit şi împotriveşte-te închinătorilor la idoli.

[15:95] Noi îţi suntem de ajuns înaintea celor care-şi bat joc,

[15:96] alăturând lui Dumnezeu un alt dumnezeu. Ei vor afla curând!

[15:97] Ştim că inima ţi se strânge de ceea ce spun,

[15:98] însă tu preamăreşte-L pe Domnul tău cu laude! Fii printre cei care se prosternează!

[15:99] Închină-te Domnului tău până ce-ţi va veni încrederea deplină!

Share on Twitter Share on Facebook