Al-Jumu‘ah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[62:1] Cele din ceruri şi de pe pământ Îl preamăresc pe Dumnezeu: Regele, Sfântul, Puternicul, Înţeleptul.

[62:2] El este Cel ce a trimis printre cei neştiutori, un profet luat dintre ei pentru a le recita versetele care-l curăţă, care-l învaţă Cartea şi înţelepciunea. Ei se aflau înainte într-o rătăcire vădită.

[62:3] El l-a trimis şi oamenilor ce va să vină şi care încă nu l-au întâlnit. El este Puternicul, Înţeleptul!

[62:4] Acesta este harul lui Dumnezeu pe care El îl dăruieşte cui voieşte. Dumnezeu este Stăpân Harului cel Mare!

[62:5] Cei care au fost încărcaţi cu Tora şi pe urmă n-au mai cărat-o, sunt asemenea măgarului încărcat cu cărţi. Urâtă este pilda acestor oameni care au socotit semnele lui Dumnezeu minciună! Dumnezeu nu călăuzeşte poporul nedrept!

[62:6] Spune: “O, voi evreilor! Dacă pretindeţi că voi şi numai voi, sunteţi singurii prieteni ai lui Dumnezeu, atunci doriţi-vă moartea, dacă spuneţi adevărul!”

[62:7] Ei nu şi-o doresc însă deloc de teama a ceea ce mâinile lor au făptuit. Dumnezeu îi cunoaşte pe cei nedrepţi.

[62:8] Spune: “Moartea, de care fugiţi, vă va ajunge şi veţi fi aduşi înaintea Celui ce cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul. El vă va da ştire de ceea ce aţi făptuit.

[62:9] O, voi cei ce credeţi! Când sunteţi chemaţi la rugăciunea de vineri, zoriţi-vă la amintirea lui Dumnezeu şi lăsaţi la o parte negoţul. Aceasta va fi mai bine pentru voi. O, dacă aţi şti!

[62:10] Atunci când rugăciunea s-a terminat, răspândiţi-vă prin ţinut şi căutaţi harul lui Dumnezeu! Amintiţi-L pe Dumnezeu mereu! Poate veţi fi fericiţi!

[62:11] Dacă văd însă vreo putinţă de negoţ ori de desfătare, vor alerga într-acolo lăsându-te în picioare! Spune: “Ceea ce se află la Dumnezeu este mai bun decât negoţul ori desfătarea!” Dumnezeu este prea bunul Înzestrător!

Share on Twitter Share on Facebook