Al-Kâfirûn

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[109:1] Spune: “O, tăgăduitorilor!

[109:2] Eu nu mă închin la ceea ce vă închinaţi voi.

[109:3] Nici voi nu sunteţi închinători la ceea ce mă închin eu.

[109:4] Nici eu nu sunt închinător la ceea ce v-aţi închinat voi.

[109:5] Nici voi nu sunteţi închinători la ceea ce mă închin eu.

[109:6] Voi aveţi legea voastră, iar eu am legea mea!”

Share on Twitter Share on Facebook