Al-Masad

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[111:1] Să-l piară mâinile lui Abu-Lahab şi el însuşi să piară!

[111:2] Să nu-l priască averea-l şi ceea ce a agonisit!

[111:3] Într-un foc cu vâlvătaie fi-va aruncat

[111:4] dimpreună cu femeia sa, cărătoarea de vreascuri,

[111:5] cu o frânghie din sfoară de curmal legată de gât.

Share on Twitter Share on Facebook