Al-Mujâdilah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[58:1] Dumnezeu a auzit vorbele celei care se certa cu tine despre soţul ei şi se plângea lui Dumnezeu. Dumnezeu a auzit cearta voastră. El este Auzitorul, Văzătorul.

[58:2] Aceia dintre voi care îşi compară femeile cu spatele mamelor, să ştie că ele nu le sunt mame, căci mame le sunt doar acelea care i-au născut. Ei spun o vorbă nesăbuită şi neîntemeiată. Dumnezeu este Cel ce şterge păcatele, Iertătorul

[58:3] Cei care îşi compară femeile cu spatele mamelor lor şi repetă ceea ce au spus, va trebui să sloboade un rob înainte de a se atinge din nou de ele. Aşa vă este predicat. Dumnezeu este Ştiutor a ceea ce făptuiţi.

[58:4] Cel care nu află aşa ceva, atunci să postească două luni necurmat înainte de a se atinge unul de celălalt. Cel care nu poate, atunci să ospăteze şaizeci de sărmani. Aceasta pentru ca voi să credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său. Acestea sunt rânduielile lui Dumnezeu, iar cei care le încalcă vor avea parte de o dureroasă osândă.

[58:5] Cei care se împotrivesc lui Dumnezeu şi trimisului Său vor fi răsturnaţi precum au fost şi cei dinaintea lor. Noi am pogorât semne vădite. Tăgăduitorii vor avea o osândă umilitoare

[58:6] în Ziua când Dumnezeu îi va scula şi le va da ştire de ceea ce-au săvârşit. Dumnezeu le-a ţinut socoteala, însă ei au uitat. Dumnezeu este Martor asupra tuturor.

[58:7] Nu vezi oare că Dumnezeu ştie ceea ce este în ceruri, precum şi pe pământ? Nu stau de vorbă trei, unde El să nu fie al patrulea, ori cinci şi El să nu fie al şaselea. Fie ei mai puţini ori mai mulţi, El este cu ei oriunde s-ar afla. În Ziua Învierii, El îi va înştiinţa de ceea ce-au săvârşit. Dumnezeu este Atotcunoscător!

[58:8] Nu i-ai văzut pe cei cărora li s-a oprit sfatul în taină. Ei s-au apucat iarăşi de ceea ce le-a fost oprit. Ei ţin sfaturi în taină cu păcat şi vrăjmăşie şi nedându-l ascultare Trimisului. Când vin la tine te salută, cum nici Dumnezeu nu te-a salutat. Ei spun în sinea lor: “Să nu ne pedepsească Dumnezeu pentru ceea ce spunem!” În Gheena vor fi aruncaţi! Ce rea devenire!

[58:9] O, voi cei ce credeţi! Atunci când luaţi parte la sfaturi în taină, feriţi-vă de păcat, de vrăjmăşie, de neascultarea Trimisului. Vorbiţi cu bunătate şi pioşenie. Temeţi-vă de Dumnezeu, căci veţi fi adunaţi înaintea Lui.

[58:10] Sfaturile în taină vin de la Satan pentru a-l mâhni pe credincioşi. El nu le poate face însă nici un rău decât cu îngăduinţa lui Dumnezeu. Credincioşii să se încredinţeze lui Dumnezeu!

[58:11] O, voi cei ce credeţi, când vi se spune: “Faceţi loc şi altora la sfaturile voastre!” Atunci, faceţi loc, căci şi Dumnezeu vă va face loc. Când vi se spune: “Sculaţi-vă!” Atunci, sculaţi-vă. Dumnezeu îi va ridica pe trepte pe cei care cred şi au primit ştiinţa. Dumnezeu este Ştiutor a ceea ce făptuiţi.

[58:12] O, voi cei ce credeţi! Când aveţi un sfat de taină cu trimisul, daţi milostenie înainte! Aşa este mai bine pentru voi şi mai curat. Dacă nu veţi găsi nimic (de dat), să ştiţi că Dumnezeu este Iertător, Milostiv!

[58:13] Vă temeţi ca înainte de vorba voastră să daţi milostenie? Când nu o faceţi, iar Dumnezeu se întoarce către voi, atunci faceţi rugăciunea, daţi milostenie, daţi-l ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său. Dumnezeu este Ştiutor a ceea ce făptuiţi.

[58:14] Nu i-ai văzut pe cei care stau în spatele unor oameni asupra cărora Dumnezeu s-a mâniat şi care nu sunt nici de-ai voştri şi nici de-ai lor? Ei jură strâmb, chiar dacă ştiu!

[58:15] Dumnezeu le-a pregătit o osândă aprigă, căci rău este ceea ce fac.

[58:16] Ei îşi iau jurămintele ca pavăză şi-l împiedică pe oameni de la calea lui Dumnezeu. Ei vor avea o osândă umilitoare.

[58:17] Nici averile şi nici copiii nu le vor fi de vreun folos în faţa lui Dumnezeu. Ei sunt soţii Focului, unde vor veşnici.

[58:18] În Ziua când Dumnezeu îi va scula pe toţi, ei I se vor jura precum vi se jură şi vouă socotind că se sprijină pe ceva. Nu sunt ei oare mincinoşi?

[58:19] Satan a pus stăpânire pe ei şi i-a făcut să uite amintirea lui Dumnezeu. Aceştia sunt iubitorii lui Satan. Iubitorii lui Satan nu sunt ei oare pierduţi?

[58:20] Cei care se împotrivesc lui Dumnezeu şi trimisului Său vor fi cei mai umiliţi.

[58:21] Dumnezeu a scris: “Eu şi trimişii Mei vom birui întotdeauna. Dumnezeu este Brav, Puternic.

[58:22] Nu vei afla oameni ce cred în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi care să le arate prietenie celor care se împotrivesc lui Dumnezeu şi trimisului Său, chiar de sunt taţii lor, fiii lor, fraţii lor ori obştea lor. Dumnezeu le-a scris în inimi credinţa şi i-a întărit cu duhul Său. El îi va lăsa să intre în Grădinile pe sub care curg râuri, unde vor veşnici. Dumnezeu este mulţumit de ei, iar ei sunt mulţumiţi de El. Aceştia sunt iubitorii lui Dumnezeu. Iubitorii lui Dumnezeu nu sunt oare cei fericiţi?

Share on Twitter Share on Facebook