Al-Mumtahanah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[60:1] O, voi cei ce credeţi! Nu-l luaţi de prieteni pe vrăjmaşii Mei şi pe vrăjmaşii voştri. Voi îi întâmpinaţi cu prietenie, însă ei tăgăduiesc Adevărul ce v-a venit şi îl prigonesc pe Trimis şi pe voi înşivă fiindcă voi credeţi în Dumnezeu, Domnul vostru. Dacă ieşiţi să vă luptaţi pe calea Mea cautând mulţumirea Mea, însă le mărturisiţi în ascuns prietenie, Eu ştiu ceea ce voi tăinuiţi şi ceea ce destăinuiţi. Oricare dintre voi face astfel se rătăceşte de la Calea cea Dreaptă.

[60:2] Dacă vă vor avea ei în mână, vă vor fi vrăjmaşi, vă vor ocărî şi vă vor lovi şi s-ar bucura dacă aţi tăgădui.

[60:3] Nici rudele voastre, nici pruncii voştri nu vă vor fi de vreun folos în Ziua Învierii când El va judeca între voi. El este Văzătorul a ceea ce făptuiţi.

[60:4] Aveţi o frumoasă pildă în Abraham şi în cei dimpreună cu el când au spus poporului lor: “Noi vă desfidem pe voi şi pe cei cărora vă închinaţi în locul lui Dumnezeu. Ne lepădăm de voi! Vrăjmăşia şi ura să fie întotdeauna între noi şi voi până când veţi crede în Dumnezeu, Unul!” Precum şi în vorbele lui Abraham către tatăl său: “Eu voi cere iertare pentru tine, chiar dacă nu pot face nimic pentru tine înaintea lui Dumnezeu.” “Domnul nostru! Ţie ne încredinţăm! La Tine ne întoarcem, căci întru Tine este devenirea!

[60:5] Domnul nostru! Nu ne face pe noi prada celor care tăgăduiesc! Domnul nostru! Iartă-ne nouă! Tu eşti Puternicul, Înţeleptul.”

[60:6] Aveţi în ei o frumoasă pildă despre cei care îşi pun speranţa în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi. Cel care întoarce spatele să ştie că Dumnezeu este Bogat, Lăudat.

[60:7] Dumnezeu ar putea pune prietenie între voi şi unii dintre cei pe care îi socotiţi vrăjmaşi. Dumnezeu este Atotputernicul! El este Iertător, Milostiv

[60:8] Dumnezeu nu vă opreşte de la a fi buni şi drepţi cu cei care nu s-au războit cu voi pe credinţă şi nici nu v-au prigonit din casele voastre. Dumnezeu îi iubeşte pe cei nepărtinitori.

[60:9] Dumnezeu vă opreşte de la a vi-l face prieteni pe cei care s-au războit cu voi pentru credinţă şi v-au prigonit din casele voastre şi au fost părtaşi la prigonirea voastră. Cei care-l fac prieteni, sunt nedrepţi!

[60:10] O, voi cei ce credeţi! Când credincioasele care s-au pribegit, vin la voi, puneţi-le la încercare. Dumnezeu ştie prea bine credinţa lor. Dacă le aflaţi credincioase nu le înapoiaţi tăgăduitorilor ele nu le mai sunt îngăduite, ei nu le mai sunt îngăduiţi. Daţi-le ceea ce au cheltuit pentru ele. Nu vi se va face nici o vină dacă vă însoţiţi cu ele după ce le-aţi dat dota. Nu le ţineţi, însoţindu-vă cu ele, pe cele necredincioase. Cereţi ce aţi cheltuit şi să vă ceară şi ei ce au cheltuit. Aceasta este judecata lui Dumnezeu cu care El vă judecă. Dumnezeu este Ştiutorul, Înţeleptul

[60:11] Dacă vreuna dintre soţiile voastre fuge la tăgăduitori, iar voi îi veţi pedepsi pe aceştia, daţi despăgubire celor ale căror soţii au fugit pentru ceea ce au cheltuit. Temeţi-vă de Dumnezeu în care credeţi!

[60:12] O, Profetule! Când credincioasele vin la tine şi-ţi fac jurăminte de credinţă că nu vor alătura pe nimeni lui Dumnezeu, nu vor fura, nu vor preacurvi, nu-şi vor ucide pruncii, nu vor veni cu nici o mârşăvie născocită între mâinile şi picioarele lor, nu se vor răzvrăti asupra ta întru cele de cuviinţă, primeşte atunci jurământul lor de credinţă. Cere iertare lui Dumnezeu pentru ele. Dumnezeu este Iertătorul, Milostivul

[60:13] O, voi cei ce credeţi! Nu vă faceţi prieteni dintr-un popor asupra căruia Dumnezeu s-a mâniat şi nu are nici o speranţă pentru Viaţa de Apoi, aşa cum tăgăduitorii n-au nici o nădejde pentru cei din morminte.

Share on Twitter Share on Facebook