53 CALATORUL

Un călător mergea pe un drum cu traista în băț pe umăr și se ruga lui Dumnezeu să găsească ceva, că ori din ce ar găsi el, va da jumătate pentru sufletul lui. Și-i dete Dumnezeu de găsi un coșuleț plin cu curmale amestecate cu migdale. Călătorul șezu de mîncă curmalelor carnea și migdalelor miezul, iar sîmburii curmalelor și cojile migdalelor le dete pentru sufletul său, precum a făgăduit, zicînd :

— Din ceea ce am găsit am dat jumătate de fiecare, a unora dinlăuntru și a altora din afară.

Învățătură : Așa și oamenii cei zgîrciți și nesățioși strîng avuție multă și nu vor să dea milostenii la săraci nimic, și ce făgăduiesc să dea pentru sufletul lor încă nu dau, și gîndesc cum vor amăgi pe Dumnezeu.

Share on Twitter Share on Facebook