71 FIICA ȘI MAMA

Un om avea două fete și întîmplîndu-se ca una din ele să se îmbolnăvească și să moară; tatăl ei chemă pe niște muieri ca să o plîngă cu plată și așa începură a o jăli ; iar cealaltă fată zise :

— Oh ! vai de noi, căci dacă noi care avem jalea de față și nu știm a plînge, dar acestea care nu au nici o durere, cum plîng ele așa de tare ?

Iar mama sa îi zise :

— Nu te mira, fiica mea, că acestea plîng așa de tare, căci ele nu plîng cu adevărat, sau din jale, Sau pentru că le doare inima, ci numai pentru că sînt plătite.

Învățătură: Ceia ce au plată de la alții nu se lenevesc a sluji și a umbla după voia altora care le plătesc și a-și întoarce firea după stăpînii lor. Și încă sînt unii îndrăzneți la firea lor, de nu jălesc, măcar și sîngele să și-l verse.

Share on Twitter Share on Facebook