50 FURNICILE

Furnicile spun unii că au fost și ele ca oamenii, niște plugari, dar că nefiindu-le îndestul agoniseau ele, se mai duceau de furau și roadele de pe la alți vecini ce erau prin împrejurimile lor. Din această pricină, Jupiter s-a mîniat pe ele tare foarte și le făcu tîrîtoare, în chipul cum le vedem noi acuma, însă firea și mintea lor tot aceea o au, căci ce găsesc tot fură și din casă, și de afară, și tot strîng mișună în pămînt, unde ascund ca niște furi.

Învățătură : Așa și oamenii cei vicleni și lacomi, tot apucă, și strîng, și ascund. Și măcar de-ar avea cât de mult, ei tot nu se mai satură, șl tot nu le mai ajunge, și tot apucă, și tot strîng, și tot ascund cu aceeași nesățioasă lăcomie.

Share on Twitter Share on Facebook