Share on Twitter Share on Facebook

Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie

Traducere din slavonă în românește c. 1650.

Începutul învățăturilor bunului credincios Ioan Neagoe, voievodul Țării Ungrovlahiei, carele au învățat pre fiiu-său Theodosie vodă