Share on Twitter Share on Facebook

11

Cine-ajutoriu de la păgân cere

Făcându-l hotărâtoriu și jude,

Iar el răzămându-să-în putere,

După ce sfezile noastre-aude,

Celuia face dreptate, care

I-au dat făgăduință mai mare?