Share on Twitter Share on Facebook

128

Atunci eu nu mă putui răbdare

Să nu-întreb pă strămoșul bătrân

Carele-mi zisă:-„Ahăstaă-iî cel care

Obiceaiul va strica păgân

Și va da robilor slobozie

În vremea când s-a tâmpla să vie.