Share on Twitter Share on Facebook

44

Și eu ducu-mă cu-a mea pinară,

Eu încă-în codru la fragi roșii,

Dar ah! iacă-mă-în urmă sângură,

De-a mele soațe eu rătăcii.

Eu strig, chiemu-le, dar zădarnice

Sunt chiemările mele-amarnice.