Share on Twitter Share on Facebook

48

Iar în pinăra mea cu fragile,

El pusă-o mură lin linișor,

Nu de cele ce culeg dragile

Fete prin codru cel verdișor,

Dar cu murele foarte seamănă,

Poți-i zice tu mură geamănă.