Share on Twitter Share on Facebook

53

Bunul Parpangel cu cei de frunte

Voievozi și preteni ședea la masă,

Povestindu-le de ramuri crunte

Ce văzusă-n pădurea cea deasă;

Apoi cum își dedusă peste cap

De pe calul viteaz și sureap