Share on Twitter Share on Facebook

91

Dincolea vezi bolte și dughene

Tot cu marfă pentr' oamenii răi:

Cesta vinde-obrăzare viclene

Pentru fățarnici și farisăi,

Cela sâliman și rumenele

Ș-alte-ape stricătoare dă piele.