Istoria ieroglifică

Dimitrie Cantemir

Istoriia ieroglifică
în doaăsprădzece părți împărțită,
așijderea cu 760 de sentenții frumos împodobită,
la începătură cu scară a numerelor
dezvălitoare.

Iară la sfârșit cu a numerelor streine
tâlcuitoare,

Alcătuită de
Dimitriu
Cantemir

Share on Twitter Share on Facebook