Activitatea d-lui Brabețeanu

Gazeta poporului, an I, 1895, nr. 262, 22 decembrie/3 ianuarie, p. 1. Nesemnat.

După cum ne spun ziarele opoziției, pînă acum nimeni nu este înscris pentru discuția generală la Mesajul Tronului în Senat. E de mirare lucru. Știm că în Senat opoziția este reprezentată prin dd. Maiorescu, Toma Chircu și Brabețeanu.

D. Maiorescu este un orator care nu-și cheltuiește ușor talentul. Este cunoscut că distinsul orator, mai cu seamă de cîțiva ani încoace, nu rostește mai mult de un discurs, cel mult două într-un an. Fie din lipsa de avînt pe care nu i-l poate inspira jocul instituțiilor parlamentare, fie din o oboseală pricinuită de o prea mare activitate politică în anii din urmă, d. Maiorescu, deși rămîne un mare orator, nu mai poate fi socotit printre luptătorii întreprizi. Genul d-sa­le, mai mult academic decît politic, îl împiedică de altă parte de la lupta fieroasă.

D. Toma Chircu nu este orator, nici om politic, ci un par­tizan simplu. Dacă d-sa ar fi printre rîndurile partidului liberal, suntem siguri că modesta d-sale persoană ar face obiectul celor mai răutăcioase critice. Lipsa d-sale de întî­ietate în rîndurile colegilor, modestia și lipsa d-sale de pre­tenție, ar fi exploatate în sensul în care sunt azi exploa­tate aceleași bune calități ale partizanilor noștri, cari n-au numele trecut în Dicționarul contimpuranilor.

Pe dd. Maiorescu și Chircu nu ne mirăm a nu-i vedea înscriși la discuția asupra Adresei. Ceea ce ne miră este lipsa d-lui Brabețeanu. Ne obișnuisem a conta pe acest pri­mus inter pares ca pe o figură menită a face totdeauna sen­zație. Cu regret trebuie să constatăm că d. Brabețeanu de la o vreme, tinde a ne desminți iluziunile. De la cel mai tînăr dintre senatori ne așteptam la o primă ieșire-n are­nă care să zguduie tribunele de aplauze. D. Brabețeanu se abține însă. Care să fie cauza? Nu cumva acest tînăr con­servator se conservă pour la bonne bouche?

Așteptăm cu mare nerăbdare debutul acestui leader, și-i promitem să-l ascultăm cu sfințenie.

Share on Twitter Share on Facebook