La „Orfeu”

Gazeta poporului, an I, 1895, nr. 231, 14/26 noiembrie, p. 3. Ediția a III-a. Nesemnat.

Reprezentația extraordinară dată ieri la Orfeu sub di­recția d-lui Iancu Brătescu, care era mai entuziast decît oricînd, a avut un succes de ilaritate mai presus de orice așteptare.

Să dăm mai întîi lista personalului acestei strălucite întruniri.

Corifeii. Dd. Iancu Brătescu, gen. Manu, Triandafil, Al. Lahovary, Take Ionescu, A. Marghiloman, M. Ghermani, Șt. Veleseu, T. Văcărescu, P. Sfetescu, Crețu, Al. Florescu, Mișu Rahtivanu, P. P. Carp, Gr. Cerchez, Ștefănescu-Pelissier, Emil Lahovary, G. Em. Lahovary, Gogu Florian și C. C. Arion

Trupa specială a d-lui Iancu Brătescu, compusă din douăzeci de persoane cu tot atîtea bastoane și mai puține paltoane

Trupa specială a d-lui Crețu, compusă din șaizeci de persoane item, comisari, sub-comisari etc.

Trupa specială a d-lui Ștefănescu-Pelissier, compusă din patruzeci de persoane item, comunali comuni

Trupa specială a d-lui Marghiloman, compusă din oamenii Jokey-clubului, din vizitii și jockey proprii

Amatorii și curioșii, trupă mixtă de diletanți, com­pusă din pensionari, slujitori de pe la curțile boierilor, samsari de la „Națională”, alunari și alții la vreo

Total

20

20

60

40

10

50

200

Adică vreo două sute de persoane.

La ușa Orfeului, d. Iancu Brătescu, cu trupa-i specială, face pe introducătorul ambasadorilor. Entuziastul director primește in orale pe fiecare corifeu, îl conduce pînă în sală și apoi strigă către trupă cu glas foarte uns: „Pe ăsta l-am băgat! La ușă, copii, înapoi: să băgăm pe altul!”

Așa, de la ușă pînă-n năuntru, din năuntru pînă la ușă și iar așa, pînă i-a băgat pe toți:

„Tăcere, strigă d. director, începe!”

O dare de seamă amănunțită nu vom face. O credem de prisos. Nu s-a spus nimica important din punctul de vedete politic, Aceleași bucate, cu același sos, puțin cam zeamă prea lungă, și atîta tot.

Conu Lascăr, cu vocabularul d-sale original, pe care-l știm, îndeamnă pe onor. asistenți să trimeată delegați buni în aista, adică în Camere, ca să controleze pe dumnealor, adică pe liberali. Conservatorii, zice fostul premier, s-au retras pentru că regele n-a vrut să le dea aista, adică dizol­varea, și așa își încheie aista.

D. Iancu Brătescu strigă: „Ura, băieți!”

Conu Lascăr foarte măgulit de atîta popularitate, face un compliment și se așează.

D. A. Lahovary spumegă contra d-lui Dim. Sturdza, care nu e destul de național. Se laudă că, grație d-sale, s-au grațiat martirii ardeleni, că a isprăvit niște șosele începute de Kiseleff, de Alexandru Ghika, de Bibescu-Vodă și de Barbu Știrbei. D-sa crede că d. Jack Lahovary este victima răzbunării, pentru că pe urmă s-a bătut în duel. D. doctor în drept A. Lahovary emite o nouă teorie de drept. Un vinovat nu-i vinovat pînă nu e condamnat. Astfel d-sa nu crede pe conserviatorii Ressu și Robescu vinovați pînă n-or fi condamnați de Curte.

D. Iancu Brătescu repetă cu băieții jocul de mai sus. D. Lahovary foarte bosumflat, nu mulțumește și șade.

D. Gogu Florian aduce la tribună techer-mecher pe d. Carp.

Șeful junimist zice că partidul liberal are trei aliați: poporul, regele și Dumnezeu. Dar d-sa știe din sorginte pozitivă că acești aliați puternici vor părăsi pe liberali. Poporul o să-i lase, fiindcă n-au program; regele, pentru că fără conservatori nu poate face război și Dumnezeu pentru că le-a dat puterea, dar nu le-a dat minte, cum i-a dat d-sale.

Iar d. Iancu Brătescu...

D. Take Ionescu spune că în curînd liberalii vor face atîtea infamii, încît țara-i va da afară, asta nu mai tîrziu decît într-o lună și șapte zile.

D. Brătescu tușește semnificativ și strigă:

„Șterge pe șapte; prea e număr cunoscut!”

Ilaritate generală.

Reprezentarea este terminată, spre marea mulțumire a cailor de la cupelele cari au staționat în lapoviță în număr de vreo zece, înaintea teatrului Orfeu.

Succesul monstru obținut de d. Iancu Brătescu la Orfeu, l-a încurajat ca, după cererea generală, să ne mai dea o reprezentație. Vor lua cuvîntul atunci și d-sa și elocantul său confrate, d. Gogu Florian, rămînînd a se ocupa cu in­troducerea ambasadorilor d. Crețu.

Vorba neamțului: Muine seară mai frumos!

P.S. Am observat cu mare plăcere că la întrunirea con­servatorilor n-a fost între atîția boieri nici un „șalvaragiu”.

Nimenea n-a fost „zaharisit”, nici chiar iubitul director al spectacolului, onorabilul d. Iancu Brătescu.

Share on Twitter Share on Facebook