Raționament junimist

Gazeta poporului, an I, 1895, nr. 241, 26 noiembrie/8 decembrie, p. 1. Nesemnat.

Constituționalul, care alaltăieri „aștepta cu încredere re­zultatul primului colegiu de Senat”, pe ziua de ieri este foarte mîhnit: un scepticism adînc l-a cuprins, pentru ca să se împlinească Scriptura, care ne învață că voind să dregi o prostie ai să spui alta mai mare. 

În adevăr ce a ajuns într-un timp de 24 de ore acel colegiu care, după Constituționalul, era în ajunul alegerii colegiul avuției și inteligenței per excellentiam

Ne-o spune ziarul junimist.

Mai întîi cu multă obidă repetă că colegiul I, în locul conservatorilor, dd.  P. P. Carp Al. Lahovari  și  Lascăr Ca­targiu , a preferit pe liberalii Neron Lupașcu, Simulescu, M. Bonachi sau Arapu, pe cari îi intitulează organul junimist, cu un ton înalt aristocratic, niște oarecari. Apoi adao­gă: „E clar că o judecată adîncă, a lucrurilor și a persoa­nelor n-a documentat corpul electoral al colegiului I de Senat; e probabil ca, în loc de a se ocupa de interesele superioare ale țării, el s-a ocupat de micile interese ale fie­cui; căci astfel nu-ți poți explica lucrurile ce vezi!” 

Cine strică, iubiți confrați, dacă dv. nu vă puteți ex­plica lucrurile ce vedeți? Noi ne încumetăm să vi le expli­căm și iată să vedeți și dv. cît de clare sunt. 

V-aduceți aminte că sub guvernul dv. ați ales odinioară pe d. Zerlendi? contra unui oarecare  I. C. Brătianu

Se întelege că d. Zerlendi era get-beget român conser­vator pe cînd dd. Simulescu, Neron Lupașcu, Bonachi etc. nu sînt decît niște necunoscuți fără trecut politic și fără importanță în partid.

Cum adică?

Pentru că d. Simulescu, liberal get-beget, nu s-a furlan­disit, bosumflat că grație d-sale s-au grațiat condamnații de la Cluj, pentru aceasta colegiul avut și inteligent, liberal în majoritate-i, trebuia să aleagă pe d. A. Lahovari? 

Pentru că d. Neron Lupașcu, vechi liberal n-a încercat niciodată să pacifice Europa, colegiul avut și inteligent, în majoritate liberal, trebuia să ceară împrumut de la junimiști pe pacificatorul Europei? 

Ăsta e un raționament pe care poate să și-l permită un ziar junimist, dar pe care nu-l poate face un colegiu avut și inteligent.

Așa prostie poate s-o scrie cineva, o vedem; dar o lume întreagă s-o facă, e cam greu de crezut.

Share on Twitter Share on Facebook