„Balade și idile” de George Coșbuc

Pe câmpul vast al publicisticii române, pe care crește atâta spanac des și abundent, a apărut, în sfârșit, zilele acestea și un copac, și e așa de mândru și așa de puternic, că mii și mii de recolte de buruieni se vor perinda, și el va sta tot mereu în picioare, tot mai sănătos și mai trainic, înfruntând gustul actual și vremea cu schimbările ei capricioase, și făcând din ce în ce mai mult fala limbii noastre românești — un volum de Balade și idile de George Coșbuc, editura librării [sic] Socec și Comp. 

Până să ne facem datoria pe deplin în privința acestei aparițiuni de cel mai mare preț, credem de ajuns, spre a atrage asupră-i atenția cititorilor noștri inteligenți, a reproduce câteva bucăți din această încântătoare carte. Fără vorbă multă, să începem:

Unde-i apa mai adâncă,

Nu ridică haina lor –

Nu-i frumos ca să-și arate

Pulpa golului picior,

Și-apoi sunt și plopi pe maluri

Și ei văd și spun ușor.

Îndemnate de rușine,

Ele lasă mult mai bine

Să se ude haina lor.

Unde-i mai puțină apă,

Își ridică haina sus –

Ah! și sunt flăcăi pe maluri!

Sunt, dar cine i-a adus?

Să privească-ntr-altă parte!

Și de văd, ce-au ei de spus?

Decât hainele-nmuiate

Tot mai bine e s-arate,

Gol piciorul cât de sus.Oamenii mă-nvinuiesc,

Că sunt tânăr și iubesc –

Tu mi-ai zis să viu la moară

Pe-nserat, să te-ntâlnesc,

Dar la moară dau de prieteni,

Și de prieteni mă feresc.

Te-am văzut și ieri pe stradă,

M-am temut să te opresc,

Că de mama mi-e rușine

Și de tine mă sfiesc.

Mi-e necaz pe toată lumea

Și mi-e ciudă că trăiesc;

Te-aș lăsa și mi-e cu jale,

Te-aș iubi și nu-ndrăznesc!

Popa Toader din scripturi,

Dă lui Mitru-nvățături:

„Mitre, știi ce spune psaltul?

Să nu faci în viața ta

Ceea ce te-ar supăra

De ți-ar face-o altul!“

Mitru stă și stă gândind,

De el multe nu se prind:

„Dar mai știu eu, cum e asta!

Altul, de! zici înțelept,

D-apoi eu? Să n-am eu dreptul

Să-mi sărut nevasta?“

Ah, cât ești de frumoasă, doamnă,

Când stăm de vorbă amândoi,

Dar mai ales când spui, blazată,

Că viața asta e noroi.

Mi-arăți briliantata mână

Și obositul cap ți-l pleci –

Ești întruparea frumuseții

Visată de poeții greci.

Tu mă omori cu ochii nobili!

Răceala ta m-a fermecat!

La foșnetul cel cald al rochii

Dintr-un copil mă simt bărbat!

Și-atunci când râzi aristocratic

Cu vecinicul tău mon-ami,

Ah! nu-nțelegi, sublimă doamnă,

Cu ce plaisir te-aș pălmui!

Șchiop! Dar și eu am să mor:

De ce să mă supăr oare,

Dacă n-am două picioare?

Pot muri și c-un picior.

Locul meu e hotărât:

Iadul! nu-mi ajută ruga –

Iar spre iad, ori mergi cu fuga,

Ori mergi șchiop, e tot atât!

Și-ntre șchiopi găsești eroi:

Când e vorba de băute,

Mergeți voi oricât de iute,

Șchiopul merge-n pas cu voi!

Ei veseli repetau cântarea

Ciocnind paharele în cor –

Eu mi-am lăsat pe mână capul

Și n-auzeam cântarea lor...

Departe-n văi e o căscioară

Cu prispa netedă de lut,

Și mama coase, și-a ei lacrimi

Stau umede pe ce-a cusut.

Share on Twitter Share on Facebook