Imposibil

În Moftul romîn, 1901, 29 aprilie, p. 6, semnat: Car.... În Opere IV, 1938, la Addenda, p. 393

Scrisoarea nemuritorului Tolstoi urmează a fi comentată de toată presa europeană și americană. Moftul romîn, ca făcînd parte din această presă, își permite a face și el o mică observație asupra acestei genial programe de revoltă sufletească.

Marele rus zice, terminîndu-și scrisoarea, că dacă Christos ar apărea iar pe pămînt, ar goni din biserică pe fățarnicii sacerdoți și le-ar spulbera idolii, mijloacele și uneltele de închinare la superstițiuni.

Cu toată modestia, facem această simplă observațiune: ceea ce spune Tolstoi ar fi imposibil!

Dacă Domnul Christos, uitînd neplăcuta-i aventură de odinioară, ar mai face imprudența să revie pe pămînt, ar plăti desigur și mai scump astăzi dragostea-i pentru omenire.

Nu! Credem pe Tatăl ceresc prea cuminte ca să-l bănuim un moment măcar capabil a-și mai trimite fiul, deghizat în rabin, printre noi!

Dacă ovreii lui l-au răstignit... Dumnezeule! mai ales astăzi, cu M.C.A. și A.A.R. și M.A.A., ce i-ar face ovreiului creștinii?

Share on Twitter Share on Facebook