O carte rară

Norocul ne-a făcut să dăm peste o carte rară, o carte pe care o căutam de atâta vreme și pe care pierdusem orice speranță de a o mai putea găsi.

Iată coperta doritei cărticele pe care am primit-o cum se primește, după o îndelungată despărțire, un prietin bun pe când îl credeam de mult pierdut pentru totdeuna:

MICUȚA

TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI

DIN VIAȚA UNUI STUDENT

de Bogdan Petriceico-Hajdeu

1864

Tipografia Cesar Boliac, strada

Scaune nr. 40

București

Și fiindcă avem, cum am spus, autorizația ilustrului ei autor, ne grăbim a împărtăși cititorilor acest giuvaer în locul foiletonului. De astă dată, nostima Micuță regăsită nu se va mai putea pierde.

Share on Twitter Share on Facebook