Boris Sarafoff !

în „Universul“, 25 august 1900; în volumul Momente, pp. 68-79

Pe vremea conflictului româno-bulgar…

La cunoscuta ospătărie Enache, în compartimentul popular, unde unele feluri de bucate se servesc și cu jumătatea de porție, se află, cătră ora două după amiazi – oră la care toată lumea de rând a plecat de la dejun – o companie de patru tineri, urmând o dispută destul de animată.

Cine sunt acești tineri ?

Asta puțin importă. Să zicem că-i cheamă A., B., C. și D.

Ce sunt acești tineri ?

Asta importă mai mult, și asta o s-o înțelegem, dacă vom urma cu atenție călduroasa lor dispută.

Să ascultăm…

A. (cătră D.) – Poftim ! două fără douăzeci și cinci ! Unde e ?…

D. (foarte îngrijat) – Știu eu ?… În orice caz, nu stric eu !

A. (cătră D.) – Da cine ? eu ?…

B. (cătră D.) – Dumneata strici, firește ! Dacă nu erai dumneata, nu-i pierdeam urma ! nu ne scăpa așa !

C. (cătră D.) – Dacă dumneata nu te simțeai capabil să-l aduci negreșit, de ce te-ai băgat ?

D. – Domnilor, eu vă spun că vine, mi-a zis că vine, dar că nu ne mai spune nimic. I-am promis pe parola de onoare că nu-l mai întreb nimic, și mi-a promis negreșit să dejuneze aci cu noi: trebuie să vie ! peste putință să nu vie !… Câte ceasuri sunt ?

C. – Două fără douăzeci !… (dezolat) Nu mai vine !

A. și B. (dezolați) – Nu mai vine ! 

C. (cătră D.) – Pentru ce n-ai stat la ușe, să-l iei în trăsură când a ieșit ?

D. (dezolat) – Am stat. la ușa dinspre Doamna Bălașa, pe unde iese totdeuna…

B. – Ei ?

D. – Am stat până la unu… A-nceput ploaia… Am reintrat în palat, l-am căutat la biuroul lui.. Plecase !…

A. – Ieșise pe ușa principală dinspre cheiul Dâmboviții !

B. (cătră D.) – Vezi că ești zevzec ?

D. – De ce, domnule ?

B. – Fiindcă trebuia să bănuiești că-ți poate scăpa… De ce l-ai pândit la ușa palatului ? Nu știai că palatul mai are și alte ieșiri ? Trebuia să-l aștepți la ușa cabinetului când iese… Ai văzut cum ți-a tras chiulul ?

Oricine înțelege, crez, din această fierbinte convorbire, că cei patru tineri nu pot fi decât niște infatigabili reporteri de ziar, și că persoana căreia i-au pierdut urma, fiindcă a știut să le scape cu atâta dibăcie, nu poate fi decât inteligentul jude de instrucție de pe lângă onor. trib. Ilfov, simpaticul meu amic J. Th. Florescu, care a mandat și ordonat tutulor agenților forței publice să-i aducă, de unde or ști, pe numiții Boris Sarafoff, Vladimir Kovaceff, D. Davidoff, D. Troleff, D. Iconomoff și Al. Burlacoff, pentru a fi ascultați asupra inculpărilor ce li se aduc pentru faptele prevăzute și penate de art. 47 combinat cu art. 226 și 332 din cod. pen. !

Dar până să execute agenții forței publice ordinul neobositului jude de instrucție, să urmăm a asculta disputa tinerilor reporteri…

C. – Domnilor, ora este două fără un sfert… Crez că e de prisos să mai așteptăm… (Cu ironie:) Să mulțumim amicului D… de inteligența cu care a știut să conducă urmărirea omului nostru și să mergem să ne vedem de treburi.

A. și B. (cu mult sarcasm către D.) – Mersi, monșer…

D. – Dar…

Toți ceilalți trei – Mersi, monșer, și la revedere…

Zicând acestea, pornesc să iasă. Dar D., atins până-n suflet de malițiozitatea confraților, li se pune în cale și, emoționat, după ce a făcut, încruntându-și fruntea, apel la o inspirație, le zice cu un ton suprem:

– Domnilor ! un moment… Știu unde este !… Câte ceasuri sunt ?

– Două fără zece.

– Stați aci ! Vă conjur să mă așteptați o jumătate de oră… Dacă la două și douăzeci nu sunt cu el aici, atunci… vă dau voie să nu mă mai stimați… Mă duc ! Vi-l aduc ! ! Trebuie să vi-l aduc ! ! !

Și zicând acestea, omul rănit de sarcasmul confraților, și iritat de chiulul fugarului urmărit, a pornit ca glonțul unui anarhist.

Deși sceptici în privința rezultatului promis cu atâta avânt, cei trei confrați se hotărăsc să aștepte, și, pentru a scurta chinul așteptării, comandă o semi-baterie cu sifon. Dar n-apucă să vină băiatul, și o birjă, cu coșul ridicat și cu burduful tras, se oprește din goana mare dinaintea ospătăriei.

Un moment, birjarul, un muscal, vorbește cu mușteriul, apoi desprinde burduful. Mușteriul se dă jos și intră în compartimentul popular al ospătăriei. Muscalul a și plecat.

Mușteriul cel nou este un om înalt și bine făcut; ochi pătrunzători, fruntea mică, încadrată într-un păr aspru și des, de coloare castanie bătând în roșcat ruginiu; bărbia și buza încadrate asemenea în niște mustăți și o barbă de același fel și aceeași coloare. E îmbrăcat într-un chip neobișnuit în orașele europene, – haine de dimie groasă, tivite cu șiret de lână, dar croite tot nemțește, însă cam nepotrivite pe trup; pe d’asupra, un fel de ipingea de aba pentru vreme rea; în cap, o șapcă de plisă neagră cu cozoroc de piele, cum sunt șepcile birjerești; în picioare, cizme mari, răspândind mirosul caracteristic al iuftului rusesc îngrijit cu untură de pește.

Acest tip exotic, de o înfățisare foarte hotărâtă și energică, atrage firește atenția de argus a celor trei tineri confrați, cari-și schimbă, ca niște fulgere, priviri arzătoare de mirare și curiozitate. Tipul se duce la o masă mai departe de ei, lângă fereastră, trage cu precauție perdeluța – care, în compartimentul unde se servesc unele feluri de bucate și cu jumătatea de porție, stă totdeuna dată la o parte – și dă să se așeze pe scaun. În mișcarea ce face ca să-și ridice vingherca de la spate așezându-se, îi cade din buzunar, făcând mult zgomot, un revolver de calibru mare, ca revolverele militărești, împreună cu o cartă de vizită. Vădit contrariat de aceasta și neputându-și îneca o exclamație de necaz, s-apleacă, ia repede arma și o pune la loc în buzunar. Apoi, bate tare în masă.

Băiatul intră cu semi-bateria comandată de cei trei confrați, le-o așează pe un scaun și trece la noul sosit.

– Listî ! zice tipul cu tonul aspru și cu un pronunțat accent străin. 

Băiatul dă lista.

– Țuicî și ciorbî schembè și ărdei ! comandă tipul.

Cei trei confrați privesc aiuriți, pe când tipul, ca și cum ar pricepe că este obiectul celei mai diabolice scrutări, își mută scaunul, întorcându-le spatele.

– Carta de vizită a rămas jos ! șoptește unul dintre confrați. Uite, jos ! între piciorul scaunului, la stânga, și-ntre piciorul mesei, la piciorul lui…

În adevăr, tipul, grăbindu-se să-și ridice arma, a uitat jos carta de vizită.

– Ce-i de făcut, să punem mâna pe ea ?

– Bine să-i fie lui d. judecător ! Vezi ? daca nu fugea de noi și venea să dejunăm împreună !… Vezi ce a pierdut !

– Și dobitocul de D… aleargă cine știe pe unde după dumnealui !

– Atât mai rău pentru ei ! și atât mai bine pentru noi !

– Ce-i de făcut ?

– Ce-i de făcut ?

– Ce-i de făcut ?

Toate aceste replici se urmează pe șoptite foarte repede, pe când tipul, care și-a mâncat ciorba de schembea, comandă:

– Vărzî ! porții măre, mî ! și ărdei și vin !

– Și pe urmî ? întreabă băiatul.

– Pî urmî, fleicî și ărdei !

Până să execute băiatul comanda, tipul se scoală de la masa lui și, cu mâinile la spate, se duce să se uite la reclama ilustrată, atârnată pe peretele dimpotrivă. Unul dintre confrați se scoală și se repede spre masa de la care s-a ridicat tipul; dar tipul iute se-ntoarce la loc, îl ajunge la masă, tocmai când vrea să s-aplece spre piciorul din stânga al scaunului, și-l împinge binișor, dar cu destulă putere, la o parte. N-a trebuit mai mult decât trei-patru secunde, ca să se săvârșească această manoperă. Tipul se așază la loc pe scaunul lui, de astă dată cu mai multă precauție ca întâia oară, iar tânărul ziarist merge să facă asemenea la masa lui. De astă dată carta de vizită nu se mai vede; a dispărut sub talpa ciubotei din stânga a stăpânului ei. Confrații își mușcă buzele.

– Să dăm de știre poliției !

– N-am făcut nimic !… Trebuie să știm noi mai întâi cine e tipul ăsta. Daca este ce bănuiesc eu, apoi atunci captura lui s-o facem noi… Și atunci să poftească iar d. judecător să ne mai facă fasoane !

– Unde dracul e dobitocul de D… ?

– E două și jumătate…

– Crezi că mai vine ?… E rușine să se-ntoarcă singur…

Pe când șoptesc acestea tinerii noștri, tipul se scoală și, trecând pe lângă ei, cu capu-ntors fără să-i privească, iese, cine știe pentru ce, pe uscioara care duce în dosul ospătăriei. A ieșit urmărit de privirile celor trei confrați, și n-a apucat să se-nchiză bine uscioara după el, și toți trei au dat să se repează la piciorul stâng al scaunului… Nenorocire ! Carta de vizită lipsește din locul știut.

– I s-a lipit de talpa cizmei ! zice unul dezolat.

Și toți se-ntorc în loc, și toți dau un țipăt de triumf… În adevăr, carta s-a lipit de talpa cizmei; dar cizma trecând pragul uscioarei, carta s-a dezlipit. Este colo jos, murdărită de noroiul de pe talpă, dar sclipind totuși ca un soare strălucitor. O ridică și – ce citesc ?

Boris Sarafoff, président de Comité macédo-andrinopolitain, Grand Maître etc. etc.

El ! Boris Sarafoff ! la București ! ! Boris Sarafoff ! ! !

– Boris Sarafoff trebuie prins ! prins de noi !

Cât e de scurtă viața omului, progresul n-ar fi fost posibil, dacă omul n-ar fi avut darul să învețe din pățeala altuia, să se folosească de experiența aproapelui său. Astfel, o amintire trecu ca un fulger prin mintea celor trei tineri confrați: cum scăpase judecătorul de instrucție din mânile amicului lor D… ? – foarte simplu: pe când D… îl pândea, de bună-credință, la o ușe de ieșire a palatului, d. judecător ieșise pe alta. Dar dacă D… ar fi avut inspirația să-l pândească la ușa de ieșire a cabinetului, pe d. judecător, așa e că nu-i putea scăpa ? Prin urmare: numai o ușe de ieșire are ospătăria Enache ? Nu ! are trei. Care va să zică, dacă, pe când dânșii îl așteaptă pe Sarafoff în compartimentul unde se servesc unele mâncări și cu jumătatea de porție, îi vine numitului Sarafoff inspirația să plece pe altă ieșire ?

– Dar nu și-a terminat dejunul… A comandat fleică…

– Ce-are a face ! A simțit că e bănuit și firește a renunțat la fleică. 

– Dar cum să plece ? nu și-a plătit socoteala…

– Ba ce ! un asasin să mai aibă așa scrupuluri…

– Dar ipingeaua și-a lăsat-o-n cui… trebuie să vie să-și ia ipingeaua ! mai ales că afară e ploaie teribilă.

– Aș ! un om așa de îndrăzneț ca Sarafoff are să se teamă de ploaie ! vezi bine !

Se-nțelege că toate aceste raționamente, pentru care mie-mi trebuiesc atâtea cuvinte greoaie, s-au săvârșit într-o clipă printr-o schimbare de priviri – tot așa, într-o noapte adâncă, la sclipirea fulgerului, se vede o cale limpede. Nu e vreme de gândit prea mult ! Cei trei confrați ies pe urmele lui Sarafoff, trec pe lângă bucătăria ospătăriei și merg spre fund, să se pună de-aproape la pândă. La zgomotul pașilor lor, răspunde o tuse înfundată: Sarafoff n-a scăpat ! Sarafoff este acolo ! Îl așteaptă…

– Dar dacă sparge zidul și iese prin curtea de-alături ?… șoptește unul.

– Mai așteptăm câteva momente și, dacă nu iese, spargem ușa, intrăm după el și-l scoatem de urechi afară !

Sarafoff nici gând n-a avut să fugă… Apare foarte liniștit… Cu aceasta își susține totdeuna prestigiul un om reputat îndrăzneț – cu liniștea. La înfățișarea lui Sarafoff, care ține mâna dreaptă în buzunarul unde e revolverul, cei trei confrați fac un pas înapoi; el înaintează un pas; ei fac doi înapoi; el doi, ei trei… Aceasta, nu doar de lașitate… E o tactică prudentă: vor să-l înconjure, să-i ia orice posibilitate de mișcare, să-i taie toate ieșirile. Astfel, unul merge la portița gangului de serviciu, altul la ușa compartimentului celui mare, și celălalt la ușa compartimentului unde Sarafoff s-a întors, s-a reașezat la masă și continuă să dejuneze cu liniștea celei mai nevinovate conștiințe. A ! criminalul ! Dar de data aceasta nu mai scapă ! El va fi prins de cei trei bravi jurnaliști, cari-l vor da pe mâna justiției implacabile și incapabile a-l apuca fără ajutorul lor. Și cu această ocaziune, se va vedea o dată mai mult cât se poate câștiga când totul merge după principiul așa-numitului „schimb de bune procedeuri“. Dacă în trista afacere bulgaro-macedo-română, justiția a făcut colosale servicii presei, apoi, în schimb, presa, prin cei trei valoroși membri ai ei, va fi făcut un serviciu imens justiției, dându-i în mână pe numitul Boris Sarafoff, creierul și sufletul infernalului complot bulgar, pentru a fi ascultat asupra inculpărilor ce i se aduc pentru faptele prevăzute și penate de art. 47 combinat cu art. 226 și 332 din cod. pen.

Sarafoff a terminat dejunul și a plătit socoteala. După reverențele ce i le face băiatul care a primit plata, se poate crede că Sarafoff a fost galantom și a dat un bun bacșiș. Tânărul reporter, care stă la pândă, simte un fior: Sarafoff s-a ridicat de pe scaun… Desigur vrea să plece… A sosit deci momentul suprem. Dacă asasinul, văzându-se în fața primejdiei de a fi prins, în desperarea lui, trage ? … Un așa om e capabil de orice ! Dar prima emoție trece: tânărul vede că Sarafoff n-are deloc intenția să plece, și mai observă că bulgarul n-are câtuși de puțin aerul că ar lua seama la dânsul.

Sarafoff s-a ridicat de la masă și se plimbă de colo până colo, parcă ar aștepta pe cineva ! Asta ar fi și mai frumos ! Ar avea haz să fie aici, la Enache, convocat comitetul macedo-andrinopolitan.

„Să așteptăm dar !“ își zice tânărul.

Câteva momente se petrec fără ca să se schimbe ceva, material sau psihic, în situațiunea aceasta așa de încordată. Dar o birje se oprește dinaintea ospătăriei, și din birje se coboară tânărul D… care a alergat până acuma după judecătorul de instrucție. Confratele din ușe îl întâmpină, și cu tonul înecat:

– Ci, haide, nene, odată ! pentru numele lui Dumnezeu ! unde umbli ? Așa e că nu l-ai găsit ?

– Nu, monșer, am umblat ca un nebun peste tot; imposibil să-l găsesc ! parcă s-a ascuns în pământ !

– Puțin ne pasă acuma de dumnealui !… Uite-te bine la omul acesta !

Și, zicând asta, arată pe bulgarul care, cu mâinile la spate, se uită la reclama ilustrată din perete.

– Un bulgar, probabil !

– Da, un bulgar… Știi cine anume ?

– Cine ?

Drept răspuns, confratele arată foarte discret carta de vizită plină de noroi. D… dă un țipăt… Bulgarul n-aude n-a-vede. Se întoarce în loc și urmează să se plimbe cu mânile la spate de colo până colo…

– Ce facem ? întreabă D… uimit.

– Îl pândim aci.

– Îl denunțăm poliției.

– Peste putință ! Ai răbdare… Trebuie să avem răbdare… Sarafoff așteaptă aici pe Kovaceff, Davidoff, Troleff, Iconomoff și Burlacoff… 

– De unde știi ?

– Ce-ți pasă ? Aici e convocat comitetul macedo-andrinopolitan… Trebuie să-i prindem pe toți… Dacă dăm acum alarma, stricăm tot ! Trebuie s-avem răbdare !

– Dar ceilalți unde sunt ?

– Membrii comitetului ?

– Nu ! băieții noștri.

– Sunt la posturile lor… Noi nu suntem zevzeci ca dumneata, să lăsăm ieșirile neocupate.

Până să protesteze D… contra acestei răutăți, o altă birje se oprește în fața ospătăriei; este muscalul care l-a adus aci adineaori pe prezidentul comitetului macedo-andrinopolitan. Un tip absolut bulgăresc coboară și intră…

– Kovaceff ! șoptește tânărul confrate către D…

Kovaceff se apropie cu mult respect de Sarafoff și-i spune foarte încet ceva la ureche.

– Trebuie să pice și ceilalți ! șoptește tânărul jurnalist.

Dar Kovaceff ia ipingeaua din cuier și o ține lui Sarafoff, care o îmbracă pe mâneci.

– Vor să plece !

– Pleacă !

– Opriți-vă, asasinilor ! strigă cei doi confrați tăindu-le drumul spre ușe.

Dar asasinii îndrăzneți îi împing, făcându-și loc de trecere.

– Săriți ! Asasinii ! Sarafoff ! ! ! Kovaceff ! ! !

Ceilalți doi confrați aleargă la acest zgomot, urmați de toți băieții de la Enache. Însă, până să sosească toți, Sarafoff și Kovaceff au biruit și au reușit să ajungă la trăsura lor… În luptă, Sarafoff și-a pierdut peruca și, punând un picior pe scărița trăsurii, când vor toți să-l înhațe, își smulge barba.

Toată lumea rămâne trăsnită.

– Cine ?… Cine ? !… Cine e Sarafoff ? !

– … Este inteligentul judecător de instrucție, care știe să scape cu atâta dibăcie de urmăririle reporterilor ! este simpaticul nostru amic J. Th. Florescu, care a mandat și ordonat etc. etc.

– Dar Kovaceff ?

– Grefierul lui Sarafoff.

Profitând de aiurirea urmăritorilor săi, Sarafoff s-a suit cu Kovaceff în birjă și strigă muscalului:

– Mână iute, gaspadin !

Birja pornește în goană… Tânărul D… se acață ca ștrengarii de la mahala dinapoia trăsurii.

– Dă cu biciul dindărăt ! strigă Kovaceff.

Share on Twitter Share on Facebook