II - SENATUL ȘI CAMERA DIN STAMBUL - CORPURILE ÎNTRUNITE

(Ședința de închidere)

Ședința Corpurilor întrunite se deschide la orele reglementare turcești, cu mare solemnitate, sub președenția lui Ciapcîn-aga, prezenți fiind toți senatorii și deputații. Domnește în toată adunarea o mare veselie.

La ordinea zilei:

Proiectul de lege pentru plata diurnelor reprezentanților națiunii otomane pe timpul vacanțelor, și

Citirea mesajului de închidere a Corpurilor legiuitoare.

Iskiuzar-Mehemet, raportor, dă citire raportului și proiectului de lege:

„Art. unic. Cât țin vacanțele parlamentare, senatorii și deputații primesc diurna îndoită ca pe timpul sesiunii.”

(Aplauze zgomotoase.)

Geanabet Eddin: Am onoare a propune următorul meremet la art. 1:

„Art. unic. Cât țin vacanțele parlamentare, senatorii și deputații primesc diurna împătrită...”

Voci: Prea mult, bre! nu fi botos!

Geanabet Eddin: „... întreită ca pe timpul sesiunii”.

(Aplauze prelungite.)

Articolul unic, astfel meremetisit, se primește cu unanimitate, plus un vot. Prezidentul a votat de două ori.

(Aplauze zguduitoare.)

Zăuc–aga (care a dormit, deșteptându-se): Cer cuvântul! Am onoare a interpela guvernul asupra chestiunilor importante...

Prezidentul: Carnacsi! Suspend ședința pe cinci minute.

La redeschidere se citește mesajul de închidere al Parlamentului (vezi mai sus).

Prezidentul: Fraților senatori și deputați, înainte de a pleca pe acasă, să strigăm:

Trăiască sfânta Constituțiune!

Trăiască Imperiul!

Să trăim și eu și voi cu toate neamurile noastre!

Să trăiască în sfârșit toți câți n-or muri!

Să strigăm cu toții ura! și să azvârlim cu fesurile-n sus, că treburile țării turcești merg ibrișim!

(Aplauze torențiale.)

(Ședința solemnă s-a încheiat.)


Așa se încheiă documentele din obscura gazetă bulgară, pe care le-am reprodus cât se poate mai exact.

Apărut în Universul, 23 Februarie 1909, semnat: Caragiale; după Claponul, nr. 6 (1877). Retipărit de Luca I. Caragiale în Reminiscențe.

Share on Twitter Share on Facebook