Statistică

De curând s-a publicat sub auspiciile biuroului central statistic din Statele-Unite nord-americane, o notiță statistică foarte curioasă și plină de învățăminte. Se știe că statistica este o faclă care luminează științele sociale, și se mai știe cât sunt de elocuente cifrele.

Iată ce ne spune ilustrul statistic Bob Schmecker, în notița de care vorbim:

„Am calculat, după îndelungate experiențe și notițe personale, — eu, în interesul științei, iau parte la toate turburările de stradă — și am ajuns a stabili următoarele:

La orice revoluție sau turburare, ia parte acelaș public care ia parte la luminăție, la paradă sau la foc, și adică: bărbați, femei, copii de ambele sexuri.

Calculați pe vârstă ne dă la 1000:

Majori 515
Minori 485

Calculați pe anii vârstii:

Purtați în brațe sau mai mici de 7 ani 135
De la 7 la 10 ani 200
De la 10 la 21 ani 150
De la 21 la 45 ani 350
De la 45 la 75 ani 150
De la 75 la 85 ani 14
De la 85 la 100 ani 1

Calculați pe motivele care-i mână în învălmășeală:

Din curiozitate artistică 50
Din curiozitate critică 15
Din curiozitate pură 230
Din instincte 450
Din convingerea altora 250
Din convingerea proprie 5

După starea de conștiință:

Pot răspunde pentru ce au luat parte la mișcare 250
Nu pot răspunde 750

Dintre cei 250 dintâi: Pot răspunde

În mod fantazist 120
În mod naiv 125,5
În mod plauzibil 0,5

Din capetele sparte, calculate pe 100 sunt:

Nevinovate 75
Vinovate inconștient 24
conștient 1

În privința rezultatelor unei mișcări populare, calculat pe un milion de suflete avem:

Câți folosesc direct 100
Câți folosesc indirect 100

Restul până la un milion păgubesc.”

În adevăr statistica e plină de învățăminte!

Share on Twitter Share on Facebook