Aiud însângerat

Grigore Caraza

Dedic această carte celor care, în întunecata perioadă comunistă, au căzut în temniţe, lagăre de muncă şi în subteran sau în munţi, luptând cu arma în mână şi cu gândul la Dumnezeu şi Patrie. Celor care şi-au păstrat neîntinată onoarea şi au rămas oameni în orice situaţie. Celor care au luminat neamul românesc, străjerul de milenii la hotarul dintre civilizaţie şi barbarie.

Share on Twitter Share on Facebook