Share on Twitter Share on Facebook

Personaje

ȘTEFĂNIȚĂ-VODĂ

LUCA ARBORE

LOGOFĂTUL TROTUȘANU

VORNICUL CĂRĂBĂȚ

PAHARNICUL SĂCUEANU

POSTELNICUL COSMA ȘEARPE

VISTERNICUL IEREMIA

PÂRCĂLABUL PETRICĂ

PÂRCĂLABUL CONDREA

PÂRCĂLABUL BALOȘ

SPĂTARUL HRANĂ

COMISUL TOMA CĂȚELEANU

BIVEL-LOGOFĂTUL ISAC

BIVEL-POSTELNICUL LUCA CÂRJE

BIVEL-VISTIERNICUL SIMA

CĂTĂLIN, TOADER, NICHITA copiii lui Arbore

MOGÂRDICI

ȚUGULEA MOGHILĂ

DOAMNA TANA

OANA

CONTELE IRMSKY

NICULINA

UN COPIL DE CASĂ

UN UNGUR

UN VÂNĂTOR

UN ARMAȘ

Copii de casă, aprozi, vânători, bătăiași