39

București, 16/28 iunie, 1881.

Iubitul meu, domnule Iarnik,

De mult nu ți-am mai scris, nici nu mi-ai scris. Eu încă, printre picături, cum se zice, am mai făcut cîte ceva.

Astăzi îți înaintez într-un pachet:

1. Capra cu trei iezi, poveste de Creangă.

2. O mamă, poezie de Eminescu.

3. Scormon (nuvelă) și Prefața de la Darea de seamă despre mitropolitul Șaguna, de Slavici.

4. Din letopisețul lui Ion Neculce, prefața și cap. 10.

Din partea d-tale, nu-mi spui daca ai făcut ceva ori ba. Lucrat-ai ceva? Înțelesu-te-ai definitiv cu editorul? De ce dai zi după zi? De ce nu activezi lucrarea, că iată am înțeles că d. Gaster are să ne ia înainte, și atunci ce facem noi? N-ar fi păcat de Dumnezeu să se nimicească munca mea de atîta mare de timp?

Spune-mi, rogu-te, lămurit, unde și cum ne aflăm în această privință. Oare și d-ta te-ai descuragiat? că eu de mult m-am descuragiat văzînd atîta șovăire.

Asemenea, te rog, scrie-mi și în privința lui Constantin. Ce crezi d-ta, nu va putea el oare să urmeze la școala în anul viitor fără meditator? Adaosul acesta de cheltuială mă cam strîmtorează.

Deocamdată, atîta. Aștept de la d-ta deslușirile cerute.

Ai noștri salută cu dragoste pe ai d-voastră.

Să auzim de bine, P. Ispirescu

București, 27 iunie / 9 iulie, 1881.

Share on Twitter Share on Facebook