Ghicitori

Ghici ghicitoarea mea:

1. Eu n-am gură, dară spui tutulor cusurul ce are și nimeni nu se supără pe mine.

OGLINDA

2. Copaie peste copaie

La mijloc carne de oaie.

SCOICA

3. Tărtăcuță neagră

Preste cîmp aleargă.

OCHII

4. Apă de frunză, funie de lemn și puțul de pămînt.

TUTUNUL, CIUBUCUL ȘI LULEAUA

5. Nuia

Vîjîia

Ocolii țara cu ea;

Mai rămase un crîmpei

De-l făcui obor de miei.

GÎNDUL

6. În pădure crescui, în pădure născui,

Acasă dacă m-aduse

Horă-mprejuru-mi se puse.

MASA

7. Mă dusei în munte să-mi caut caii. Caii nu-i găsii, dară văzui vîntul răsturnînd pămîntul.

PLUGUL

8. Sîcîita, vai de ea,

Șade-ntr-un vîrf de nuia.

ALUNA

9. Dobra supțirica

Îmi umple ulcica.

CANDELA

10. Moară ferecată; cioară spîrcîietoare; doi luceferi; două brazde trase pe o poieniță, ș-o claie dărîmată.

CAPUL

11. Sună tună, jos răsună,

Negrele s-adună.

CĂLUGĂRIȚELE CE VIN LA BISERICĂ CÎND TOACĂ

12. Strigă gagiul din pădure și gajgura din gură.

LĂUTARUL ȘI VIOARA

13. Cu coarne ca boul, cu șa ca un cal, se urcă pe copaci ca un șarpe.

MELCUL

14. Buturugă bulbură,

Șade jos și tulbură.

PUTINEIUL

15. Ațe-ntinse

Gheme strînse.

PEPENELE

16. Oală de bou, varză de oaie și carne de român.

CIZMA, ÎNCĂLȚATĂ CU CIORAPUL DE LÎNĂ

17. Retevei de tei

Limbă de balaur.

SABIA

18. Am o fată trențăroasă

Șade cu vodă la masă.

VARZA

19. Sunai frîul în curte și auzi murgul din munte.

CLOPOTUL

20. Două merg și două stau,

Două judecată n-au.

SOARELE ȘI LUNA

CERUL ȘI PĂMÎNTUL

FOCUL ȘI APA

21. În pădure născui,

În pădure crescui,

Acasă dacă m-aduse,

Vătaf de curte mă puse.

PRAGUL

22. Cerbii zbiară, ciutele s-adună.

CLOPOTUL

23. Lînă peste lînă,

La mijloc e vînă,
Vîna se zgîrcește,
Lîna se clătește.

MĂNUȘA

24. O mie înnodate,

O mie deznodate,

O mie să vorbești,

O mie nu ghicești.

PLASA

25. Nici în casă, nici afară, nici în cer, nici pe pămînt.

FEREASTRA

26. Ce e nalt ca casa,

Verde ca mătasa,
Și amar ca fierea,
Și dulce ca mierea.

NUCUL

27. Pană împănată,

Pe apă lăsată,

Cu mînă de om,

Cu voie de domn.

MOARA

28. Am zece frați: cinci subt streașină și cinci afară ; pe cei de sub streașină îi plouă și pe cei de afară, nu.

CÎND TOARCE LA IN ȘI UDĂ DEGETELE CU CARE TRAGE FIRUL DIN CAIER

29. Am o lădiță cu o porumbiță, dacă zboară porumbița n-ai ce face cu lădița.

SUFLETUL

30. Nici moartă, nici vie,

Numai din coadă-adie.

31. Am o vacă mare,

Cu țîța în spinare.

CÎNTARUL

CASA CU COȘU

32. Este un lucru pe care unii îl au întreg, alții jumătate, iar alții de loc.

PĂRINȚII

33. Lina,

Magdalina,

Cu smicele pe spinare,

La buric,

Calabalîc,

La inimă veselie,

Ghiciți, boieri, ce să fie.

BUTEA

34. Cîmpul alb,

Oile negre,

Cin’ le vede

Nu le crede,

Cin’ le paște

Le cunoaște.

SCRISUL

35. Am o vacă bălaie, bălaie,

Umblă noaptea prin gunoaie.

LUNA

36. Rădăcină

'Mpleticită

Ales voinic o dezbină.

CARTEA

37. Am doi saci de secară

Ei pot sătura o țară.

ȚÎȚELE

38. Am un loc oval, împrejur cu păr,

Cînd îl scarpeni curge zeamă.

OCHIUL

39. Tigvă albă titiană,

Strigă noaptea în poiană.

GÎSCA

40 În pădure boca, boca,

Iar acasă lipa, lipa.

SITA

41. Ce trece peste apă și nu face valuri.

CHIOTUL

42. Retevei rotund,

Strînge păru-n fund.

CĂCIULA

43. Cinci în brînci

Neagra înainte.

OALA

44. Este o ființă ce nu poate suferi pe alta asemenea ei.

DUMNEZEU

45. Am o găină pestriță

Duce veste la Gherghiță.

SCRISOARE

46. Purcăraș de os

Duce porci-n jos.

PIEPTENELE

47. Am un car cu fîn și merge pe patru resteie.

OAIA

48. Două rățișoare,

Călugăricioare,

Pe unde mergea,

Malul se surpa.

bis

FOARFECELE

49. Țac, țac,

Pîn copac,

Fîș, fîș,

Pîn păiși.

COASA

50. Am un copaci cu 12 ramuri, în fiecare ramură cîte 4 cuiburi și în fiecare cuib cîte 7 ouă.

ANUL, LUNILE, SĂPTĂMÎNILE ȘI ZILELE

51. Ce sade în apă mereu și nu putrezește?

LIMBA

52. Ștergărel vărgat

Pe culme-aruncat.

CURCUBEUL

53. Am un bou: el mănîncă, el se baligă, el mătură.

SFREDELUL

54. Am o rață.

Cu ciocul bălăcește,

Cu coada primenește.

LUNTREA

55. Ce nu sunt trei în lume?

SCARĂ LA DUMNEZEU, POD PESTE MARE,

FIERUL MĂDUVĂ N-ARE.

56. Am o fată buboasă, buboasă,

Șade cu vodă la masă.

STRUGURELE

57. Ce e mic mititel,

Îngrădește frumușel.

ACUL

58. De aici la mare

E tot funduri de căldare.

MUȘUROAIELE

59. Ce e dulce și mai dulce și pe taler nu se taie.

SOMNUL

60. Pe poduri ferecate

Trec mii nenumărate,

Și le taie capetele

Și le schimbă numele.

GRÎUL CÎND ÎL MACINĂ

61. În pădure născui,

În pădure crescui.

Acasă dacă m-aduse,

Cercei grei îmi puse.

COBILIȚA

62. Am o fată: cine intră iarna în casă, toți o ia in brațe și vara fuge de dînsa.

SOBA

63. Ce e mic și fără minte

Și ne-nvață la cuvinte.

CEASORNICUL

64. D-aici pîn’ la munte

Tot zale mărunte.

FURNICILE

65. Țoțul moțul șade-n drum

Țoaț’le moaț’le trec pe drum.

CIOBANUL CU OILE

66. Curelușă unsă

Sub pămînt ascunsă.

RÎMA

67. Ce e mic ca oul

Și poate ca boul?

CÎNTARUL

68. M-a trimis doamna de sus la cea de jos să-mi dea vin și rachiu tot într-un butoi.

OUL

69. Foltea-n sus, Foltea-n jos,

Foltea vine bordios.

FUSUL

70. Țăndărică lemn uscat,

Duce veste-n Țarigrad.

PUȘCA

71. Țoțoi moțoi duce pe țoața moața, dar țoața moața nu duce pe țoțoi moțoi.

CIOARA ȘI PORCUL

72. Ulcelușe unsă

În iarbă ascunsă.

IEPURELE

73. De la noi și pîn’ la voi

Tot fîșii este de tei.

CĂRARE

74. Două lemne odolemne, la mijloc un braț de vrescuri mărunțele

SCARA

75. Într-o vale prea adîncă

Zace un popă de brîncă.

MĂMĂLIGA

76. Bete peste bete

O mie-ncheiete.

GHEMUL

77. M-a trimis doamna de sus la cea de jos, ca să-i spăl iia în apă caldă și s-o usuc în apă rece.

CEARA

78. Veni Titirigile,

Luă pipirigile,

Rămase doctorul gol.

OAMENII CÎND IA PÎNILE DIN CUPTOR

79. Ce nu poți pune în cui?

GROAPA

80. Într-o vîlcelușe

Latra-o cățelușe.

MELIȚA

81. Șase drepte, două strîmbe.

SANIA

82. În pădure născui,

În pădure crescui,

Acasă dacă m-aduse

Curva satului mă puse.

BANIȚA

83. Urduc,

Burduc,

De barbă îl duc,

De barbă-l aduc.

FEDELEȘUL

84. Natalița fierbe pere,

Nataloi vine și cere;

Natalița nu se-ndură,

Nataloi vine și fură.

CLOȘCA ȘI COTOIUL

85. La cap pieptene, la mijloc pieptene, la coadă secere și la picioare rîșchitoare.

COCOȘUL

86. Închisei ușele,

Lăsai perdelele,

Și hoțul tot în casă,

Șade și nu vrea să iasă.

LUMINA

87. M-a trimis doamna de sus la cea de jos să-i țes pînză fără rost.

GHIAȚA

88. Cînd am apă beau vin,

Cînd n-am apă, beau apă.

MORARUL

89. Ciută mohorîtă,

Umblă șiovăită.

FUMUL

90. Ce nu e făcut de om?

CRĂPĂTURA

91. La marginea satului

Căciula fîrtatului.

LUNA

92. Am un năprîstoc,

Stă-n vatră la foc.

PISICA

93. Ieși, popo, pe două uși,

Că te așteaptă cinci inși.

CÎND ÎȘI IA CINEVA MUCII

94. Păsărică ruie

Pe copaci se suie,

Albă e, picioare n-are.

FASOLEA

95. Buturuguță uscată

O ridici încărcată

Și-o lași ușurată.

LINGURA

96. Patru frați într-un cojoc.

NUCA

97. Uite-o nu e.

SCÎNTEIA

98. Cuibul berzei în mijlocul bălții.

BURICUL

99. Îl apucai de nod

Și-l aruncai în pod.

USTUROIUL

100. Ce este micuț foarte mititel,

De își ia căciula vodă pentru el?

PĂDUCHELE

101. Am un copilaș: dacă îl las jos, tace; dacă îl iau în brațe, plînge.

LANȚUL

102. Mama lata,

Tata grosul.

Nenea lungul.

VATRA, COȘUL, FUMUL

103. M-a trimis doamna de sus la cea de jos să-mi dea pește fără oase.

LIPITOAREA

104. Dobra grasa

Umple casa.

LUMÎNAREA

105. Găinușe, ciușe,

Strînge-n nas cenușe.

LULEAUA

106. Una zice că e mai bine noaptea.

Alta că este mai bine ziua.

Și alta, ce-mi e noaptea, ce-mi e ziua.

UȘA, PATUL, POLIȚA

107. Ce este-n tufă

Și nu răsuflă?

OUL

108. Am un bulz mare de aur,

Joacă pe-o piele de taur.

SOARELE

109. În pădure născui,

În pădure crescui,

Acasă dacă m-aduseră,

Vătaf mare mă puseră.

CIOMAGUL

110. Am două fete:
Una poartă salbă neagră; alta poartă salbă albă.
Neîncetat se gonesc și în veci nu se întîlnesc.

ZIUA ȘI NOAPTEA

111. Scurto, groaso, unde te duci?

Arso în fund de ce mă-ntrebi?

Unde eu mă duc,

Tot ție-ți aduc.

CĂLDAREA ȘI DONIȚA

112. Mama stă

Și tata dă.

PIUA

113. Hoțu intră în casă

Și capu afară-și lasă.

CUIUL

114. Sus pădure,
Jos prescure.

CEAPA

115. Ursu șade, urechea îi bate.

UȘA

116. Am o frigare de os și carnea de fier.

DEGETUL CU INELUL

117. Resteu rece, marea trece.

ȘARPELE

118. Ce gaură e fără fund și pe care avînd-o fetele nu le șade rău.

INELUL

119. Am doi bulgărași de aur, încotro îi arunc într-acolo se duc.

OCHII

120. Mă întîlnii c-un dobitoc; dobitoc nu era; coamă avea, bou nu era ; samar avea, măgar nu era; picioare n-avea, dară în copaci se suia.

MELCUL

121. Strigă dobra din Moldova că de cîini nu-i este frică; însă de găini i-e frică.

RIMA

122. Cine îl face nu-i trebuie; cine îl cumpără nu e pentru el și cui îi trebuie nu-l știe și nu-l vede.

COȘCIUGUL

123. Ce este aceea din care să tot iei, ea se face și mai mare?

GROAPA

124. Ce se naște neînsuflețit din însuflețit , și însuflețit din neînsuflețit?

GĂINA ȘI OUL

125. Chirchirița,

Mirchirița,

Cîrcei toborița.

FASOLEA

126. Cine iese noaptea din sat și nu-l latră cîinii?

FUMUL

127. Am o rață potcovită

Stă pe casă șindrilită.

STEAUA

128. Rața umblă pe gîrlă și fulgii îi rămase în pădure.

LUNTREA

129. Pe valea lui Tertelea legai verde pe uscat.

VIA

130. Usturime

Cu durime

Cînd o pui îmi pare bine.

GÎND PUNE CERCELUL ÎN URECHE

131. Am un puț cu apă roșie, închis cu ghizduri verzi.

PEPENELE

132. Am doi boi: unul gras și altul slab; cel slab sare preste gard ; iară cel gras cade jos.

GRÎUL ȘI PLEAVA

133. Am o găinușe,

Gălbinușe,

Cu minciunițe în gușe,

Cu dreptate pe spinare.

CÎNTARUL

134. Am un moș bătrîn și urcă aracii la deal.

ARICIUL

135. Am o fată mare și o atîrn de plete în cui.

PLOSCA

136. Lipie peste lipie,

Floarea-i verde-liliachie.

SFECLA

137. La o căpățînă de vultur două jumătăți de blid.

URECHILE

138. Am un ciocănel cu două găurele.

NASUL

139. Am un bordei plin de viței; pînă nu sparg bordeiul vițeii nu se văd.

SEMINȚELE DOVLEACULUI

140. Am un bordei plin cu viței și toți stau cu coadele afară.

LINGURELE CÎND STAU ÎN OALĂ

141. Am o felie de pepene, trece prin apă repede.

SUVELNIȚA

142. Ce trece prin gîrlă și nu se udă?

VIȚELUL CÎND ESTE ÎN BURTA MĂ-SI

143. Unde te duci strîmbule? —

Ce mă întrebi, găunosule?

FUMUL

144. Helega, melega, se duce la biserică și vine acasă de se vaită.

MELIȚA

145. Cînd eu mîna bag în spuză

Pe bonc-a apuc de buză.

TURTA

146. Tata gros, fără os.

SACUL PLIN CU MĂLAI

147. Omul terfegos duce porcii-n jos.

PIEPTENELE

148. Ce e sub tufă nu răsuflă.

PICIORUL CÎND ESTE ÎNCĂLȚAT

149. Am un cal; dacă îi iei șaua, i se văd mațele.

LADA

150. Am o pasăre dușmană

Și foarte tirană.

N-are suflet, n-are minte,

Ci e plină de cuvinte,

Ce-o întrebi ea spune.

CEASORNICUL

151. Am o vacă ; cînd o mulg o întorc cu picioarele în sus.

PLOSCA

152. Sus pădure,

Jos pădure,

La mijloc

E loc de joc.

PIEPTENELE CU DINȚII LA AMÎNDOUĂ MARGINILE

153. Am un bou, cu coarnele iernează și cu trupul verează.

GRINDA CASEI

154. Ziua stau pre fereastră, la prînz pe masă și seara mă ascunz.

MUSCA

155. Zbiară leul între hotare și se aude în nouă țări.

TUNETUL

156. Cînd n-aveam îți dădeam; acum am și nu-ți dau.

FEMEIA MĂRITATĂ

157. Am o fată încinsă cu bete și-o strigă din cetate șapte lei și jumătate.

PLOSCA

158. Într-o scorboră uscată

Șade o cățea turbată.

SABIA

159. Suliță pestriță, caragea de os.

GHIONOAIA

160. Sunt rotund ca un ban, stau în mijlocul ușei

Ghici ce păzesc?

PECETIA

161. Am o frigare de carne și bucățica de fier.

INELUL

162. Tata roșu și gaura neagră.

MORCOVUL

163. Sus bubuie, jos butie, la mijloc coadă de vulpe.

TRESTIA

164. Cît am trăit,

Pe loc m-ai fript,

Iar după ce-am murit,

Pe drum m-ai azvîrlit.

OALA

165. M-a trimis doamna de sus la doamna de jos să-mi dea țesătură fără neam de tivitură.

HÎRTIA

166. Apa mă naște, soarele mă crește și cînd nu văz pe mama mor.

PEȘTELE

167. Ce este în toate?

NUMELE

168. Din pămînt născui, în lume trăii și cînd murii oasele mi le asvîrliră pe gunoi.

OALA

169. Lată peste lată, peste lată îmbujorată, peste îmbujorată crăcănată, peste crăcănată măciulie, peste măciulie limpezeală, peste limpezeală gălbeneală și peste gălbeneală huduleț.

FAȚA CASEI CU VATRA, FOCUL, PIROSTRIILE, CEA-UNUL, APA DINTR-ÎNSUL, MĂLAIUL ȘI FĂCĂLEȚUL

(Din Convorbiri, vol. XI).

170. Am un pom cu ramurile în jos și cu rădăcina în sus.

OMUL

171. Am o floare frumoasă,

Bărbații o miroasă,

Numai lor le-e drăgăstoasă.

FEMEIA

172. Ce e dulce și mai dulce și pe taler nu se taie; dar din el gustă și bogatul și săracul?

SOMNUL

Share on Twitter Share on Facebook