Crivățul și petecul de cojoc

Într-o iarnă, crivățul se furlandisea și, umflîndu-se în pene, zicea:

— Vu, vu, vu! Păziți-vă, că vă îngheț.

Un petec de cojoc, aruncat pe un gunoi, ridicînd capul, întrebă:

— Ce zici?! Ce zici?!

— Taci din gură acolo! Cine vorbește cu tine? îi răspunse crivățul, și-și cătă de treabă.

Share on Twitter Share on Facebook