Perechea nemerită

Doi creștini, întîlnindu-se, după ce se întrebară de ale sănătății, zise unul către celălalt:

— Știi că a să avem o nuntă în satul nostru?

— Așa să trăiești! și cine se însoară?

— Iaca, se însoară Nevoie, ia pe Mînie și-i cunună Urgia lui Dumnezeu.

Share on Twitter Share on Facebook