Jegyzet

Latinul nem értő olvasóim számára ide mellékelem az «Ördögüző» fejezetben előforduló gúnyvesperæ fordítását.

A szövegben ez csak zavart okozott volna.

Egyuttal megjegyzem, hogy e kitünő latin költemény egy valódi, régi, eredeti hagyomány, melynek szerzője a «vörös barátok» korszakában élt.

«Bacchus, készülj a pohártöltéshez!»

Más hang:

«És a nyakalásra siess!»

«Dicsőség Bacchusnak és leányának a sörnek és borszesznek, ki született Bacchusban, most és minden poharak poharain át. «Stramen!» (Szalma.)

Antiphona:

«Adjatok nekünk a ti seretekből,

Mert a mi torkunk szomjazik ebből!»

Psalmus:

«Monda testvér testvérének; (Frater.)

Két poharat nem birsz-é meg?

Ezt a kettőt, ezt a hármat, akár ötöt

Nyelvem szomja azért meg nem szökött.

Áldott légy Bacchus, a szőlőszemben,

Hogy ne gyötörjön minket a szomj kegyetlenben.

Napkeltétől estig inni szép dolog.

A pénzzel én nem gondolok!

Ki nem iszik úgy, hogy háromszor, négyszer elessék,

Az nem olyan testvér, ki nekünk tessék.

Mi azért már korán reggel

Szokunk inni egy serleggel.

Délben a jóbul beveszünk,

Hogy Bacchusnak megtetszhessünk.

Vagyunk iszákos czimborák,

Megiszszuk a világ borát,

Azért, a ki velünk egyesülni akar,

Tanulja meg, mi a bakar?

Dicsőség Bacchusnak!»

A Capitulum.

«Testvérek figyeljetek és serénykedjetek, hogy a korcsmából hazajövet minden korsót megvizsgáljatok, s a mit abban találnátok, azt azonnal kiigyátok. S ezt csináljátok minden poharak poharain át. Stramen! Bacchusnak hála!»

Chorus.

«Bacchus, atyja a sernek,

Hívnak ivó Istennek,

Mi élénk kegyelmedből

Mi italunkat tedd föl,

Míg lefolyik italunk

Tégedet magasztalunk.

Dicsőség Bacchus neked!»

Papi hang.

«Bacchus veletek!»

Chorus:

«És a te kancsóddal!»

Oratio:

«Zabáljunk!»

«Bélfordító Bacchus. Ki a mi szövetségünket a te tiszteletedre alakítani engedted, add, kérünk, hogy ez a mi czimboraságunk, minden üldöztetéstől menten, kemény nyakalókkal szaporodjék. Minden poharak poharain át. Stramen.

Share on Twitter Share on Facebook