V Zburam

Zburam pe aripi strălucite...

Copilul cel de altădată

Nevinovat ca și o fată

Neveștejită de ispite,

E azi mocirla noroioasă

Cu adâncime-ntunecoasă

Și cu miasme otrăvite.

Sunt eu de vină, sau nu sunt,

Oh! Dumnezeule preasfânt,

Auzi-mi glasul pocăinței,

Redă-mi puterea biruinței,

Refă-mă omul care-am fost

Sau dă-mi obștescul adăpost... 

    Zburam pe aripi strălucite.

Share on Twitter Share on Facebook