VII

C-acele voci multiple sunt coarde inspirate

Ce fac ca să tresară la tonuri cadențate

Chiar firele de iarbă din văile adânci!...

Accente, cari noaptea, trecând ca o suflare

Produc acel lung freamăt vuind din depărtare

Prin scorburile sumbre căscate printre stânci!

Share on Twitter Share on Facebook