Share on Twitter Share on Facebook

Hronica românilor și a mai multor neamuri

încât au fost iale așa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările și faptele unora, față de ale altora, nu se pot sccrie pe înțeles, din mai multe mii de autori, în cursul de 34 de ani culeasă și după ani de la nașterea Domnului nostru Is. Hs.

Alcătuită de Gheorghe Șincai din Șinca… la anul 1808.

(Fragmente)