Etica

Benedict Baruch Spinoza

DEMONSTRATĂ DUPĂ METODA GEOMETRICĂ ŞI ÎMPĂRŢITĂ IN CINCI PĂRŢI, ÎN CARE SE TRATEAZĂ:

I. Despre Dumnezeu. II. Despre natura şi originea sufletului.

III. Despre originea şi natura afectelor.

IV. Despre sclavia omului sau despre puterile afectelor.

V. Despre puterea intelectului sau despre libertatea omului.

Share on Twitter Share on Facebook