I

Și-au tremurat stăpânii lumii

La glasul blândului profet

Și-un dusman au văzut în fiul

Dulgherului din Nazaret!

El n-a venit să răzvrătească

Nu vrea pieirea nimănui;

Desculț, pe jos, colinda lumea

Și mulți hulesc în urma lui.

Și mulți cu pietre îl alungă

Și râd de el ca de-un smintit:

Iisus zâmbește tuturora-

Atotputernic și smerit!

El orbilor le da lumina,

Și muților le dă cuvânt,

Pe cei infirmi îi întărește,

Pe morți îi scoală din mormânt.

Și tuturor de o potrivă.

Împarte darul lui ceresc-

Și celor care cred într-însul,

Și celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege...

Ce-i pasă lui de ura lor?

El a venit s-aducă pacea

Și înfrățirea tuturor.

Din toată lumea asupriții

În jurul lui s-au grămădit

Și-n vijeliile de patimi

La glasul lui au amuțit:

„Fiți blânzi cu cei ce vă insultă,

Iertați pe cei ce vă lovesc,

Iubiți pe cei ce-n contra voastră

Cu vrăjmășie se pornesc”...

Share on Twitter Share on Facebook