Cap. III

1 Acum în ceea ce priveşte biserica din Antiohia, care este în Siria, care prin rugăciunile voastre şi prin mila voastră pe care le aveţi în Iisus Hristos, este în pace. Datorită vouă va deveni biserica lui Dumnezeu şi daţi ordin ca unii diaconi să meargă la ei ca ambasadori ai lui Dumnezeu; să se bucure la văzul lor şi să-l preamărească pe Dumnezeu.

2 Binecuvântat să fie omul în Iisus Hristos, care va fi găsit vrednic de faptele sale; prin care şi voi veţi fi slăviţi.

3 Acum dacă vă este pe voie şi vă este cu putinţă, să faceţi aceasta pentru slava lui Dumnezeu; precum au făcut-o şi alte biserici învecinate; le-au trimis lor episcopi, câţiva preoţi şi diaconi.

4 Iar în ce-l priveşte pe Filo diaconul din Cilicia, a fost vrednic, el îmi ajută mie în cuvântul lui Dumnezeu; laolaltă cu Reus din Agatopolis, o persoană bună, care m-a urmat chiar din Siria, fără a ţine cont de viaţa sa. Aceasta vă poate fi vouă încă o mărturie.

5 Şi eu aduc mulţumire lui Dumnezeu, ca voi să-i primiţi precum Iisus Hristos vă va primi pe voi. Iar ce-i ce i-au dezonorat, pot fi iertaţi prin slava lui Iisus Hristos.

6 Caritatea duhovnicească care este la Troas, vă salută; din care loc şi eu vă scriu vouă prin Burus, care m-a însoţit din Efes şi Smirna, din respect.

7 Iisus Hristos să-i onoreze pe toţi cei ce cred în el, în trup şi suflet, în râvnă, în iubire şi unitate. Cu bine în Hristos Iisus, nădejdea noastră comună.

Share on Twitter Share on Facebook