Cap. IV

1 Voi putea să am dacă merit plăcere în voi. Căci deşi în juguri, nu sunt încă vrednic să mă compar cu unul din voi, care sunteţi în libertate.

2 Ştiu că nu sunteţi îngâmfaţi; căci îl aveţi pe Iisus Hristos în inimile voastre.

3 Şi în special când v-am lăudat, ştiu că va-ţi întimidat precum este scris: "Cel drept nu se va îngâmfa."

4 Studiaţi şi confirmaţi doctrina Domnului şi a Apostolilor; ca orice aţi face să prosperaţi şi în trup şi în suflet; în credinţă şi milostenie; şi în Fiul şi în Tatăl şi în Duhul Sfânt al său; într-un început şi sfârşit.

5 La un loc cu preafericiţi voştri episcopi şi cu credincioşi voştri încununaţi cu aoreola duhovniciască, cu diaconi voştri, care sânt în acord cu Dumnezeu.

6 Fiţi subiect al episcopilor şi între voi, asemeni lui Iisus Hristos şi Tatăl, în sens trupesc, ca Apostoli faţă de Hristos şi Tatăl şi Duhul Sfânt; să fiţi uniţi şi în trup şi în suflet.

7 Ştiindu-vă plini de Dumnezeu, mai presus ne vom înălţa.

8 Aveţi mintea plină de rugăciuni pentru mine, ca să mă pot înălţa spre Dumnezeu şi pentru biserica din Siria, din care nu sunt vrednic să fiu chemat.

9 Căci stau în aşteptarea voastră comună de-a vă ruga lui Dumnezeu şi în nevoia milostiviri voastre, ca biserica din Siria, să devină vrednică de grija şi atenţia voastră.

10 Efesenilor, din Smirna vă salut, din care loc v-am şi scris vouă; fiind prezent aici prin slava lui Dumnezeu, la fel şi voi care într-u totul ma-ţi fericit pe mine şi pe Policarp, episcopul Smirnei.

11 Toate bisericile în onoarea lui Iisus Hristos vă salută.

12 Cu bine şi rămâneţi în tăria voastră în concordanţă cu Dumnezeu; plăcerea voastră să fie duhul său nedespărţit, care-le este Iisus Hristos.

Share on Twitter Share on Facebook